1
00:00:28,792 --> 00:00:30,750
Harry! Stoj, prosím!

2
00:00:34,208 --> 00:00:35,125
Stoj!

3
00:00:39,042 --> 00:00:39,875
Kde je June?

4
00:00:39,958 --> 00:00:42,375
Čo si jej urobil?

5
00:00:42,458 --> 00:00:44,625
To som ja! To som ja. Ja som June.

6
00:00:44,708 --> 00:00:45,958
To je šialené.

7
00:00:46,292 --> 00:00:48,458
To je šialené. Toto je ... To je šialené!

8
00:00:48,792 --> 00:00:50,958
- Ani ja tomu nerozumiem!
- To je šialené.

9
00:00:51,083 --> 00:00:52,042
Ale som to ja.

10
00:00:53,250 --> 00:00:55,583
- Videl si ma v zrkadle, nie?
- Nie.

11
00:00:56,083 --> 00:00:58,250
To nie je možné. To nie je možné.

12
00:00:58,333 --> 00:01:00,708
Videl si ma! Harry?

13
00:01:02,167 --> 00:01:03,000
Počkaj!

14
00:01:03,792 --> 00:01:05,167
Povedal si mi ...

15
00:01:05,250 --> 00:01:07,625
že si si schovával
všetky moje listy ...

16
00:01:07,917 --> 00:01:09,750
a že si nebol z nich v rozpakoch.

17
00:01:10,292 --> 00:01:11,750
Harry, Neviem ako to ...

18
00:01:12,958 --> 00:01:14,583
.. ale som to ja.

19
00:01:15,750 --> 00:01:17,083
Naozaj som to ja.

20
00:01:41,208 --> 00:01:42,667
Steinar!

21
00:02:10,542 --> 00:02:12,458
Je to slivkový lekvár?

22
00:02:12,917 --> 00:02:14,125
Áno.

23
00:02:14,250 --> 00:02:16,375
Po anglicky, prosím, Elena.

24
00:02:16,458 --> 00:02:19,542
Svojím jazykom som nehovorila
už takmer tri roky.

........