1
00:00:01,690 --> 00:00:05,319
K čertu s tím, že jsi producent.
Ty jsi nápadnice.

2
00:00:05,320 --> 00:00:09,270
Vsadíme se. Když uženeš hvězdu,
dám ti svůj producentský bonus.

3
00:00:09,280 --> 00:00:12,540
- Normálně ji znásilnil.
- Když teď odejdeš,

4
00:00:12,550 --> 00:00:14,319
všichni si budou myslet,
že jsi lhala.

5
00:00:14,320 --> 00:00:16,529
Pij a dobře se bav.

6
00:00:16,530 --> 00:00:19,659
Noelle je z tebe vedle.

7
00:00:19,660 --> 00:00:21,159
- Vážně?
- Jdi do ní.

8
00:00:21,160 --> 00:00:24,119
Musíš ho odhalit.

9
00:00:24,120 --> 00:00:26,740
- No tak, Mayo.
- To nic.

10
00:00:30,460 --> 00:00:34,860
Jdi za stanicí. Můžeš tuhle
rakovinu jednou provždy vykořenit.

11
00:00:34,920 --> 00:00:38,720
- Zařídila to Rachel Goldbergová.
- Ztratila jsi kontrolu.

12
00:00:38,780 --> 00:00:42,100
- Je to moje vina?
- To si piš. - Jsem těhotná.

13
00:00:42,101 --> 00:00:44,060
Takhle to vždycky mělo být.

14
00:00:44,180 --> 00:00:48,220
Královny striptýzu budou
se scénářem. Chci odsud.

15
00:00:48,310 --> 00:00:50,479
Tohle všechno je díky tobě.

16
00:00:54,000 --> 00:00:56,730
Chceš vypadnout
a prozkoumat místa na finále?

17
00:02:46,000 --> 00:02:49,240
- Tohle není zlé.
- Jo, je to pěkné.

18
00:02:49,350 --> 00:02:52,160
- Koho by napadlo,
že skončím tady? - Jo.

19
00:02:52,220 --> 00:02:56,080
Nesklízím stoly
ani neparkuju auta.

20
00:02:56,360 --> 00:02:58,560
Takový život si
pro tebe neumím představit.

21
00:02:58,570 --> 00:03:00,969
Když jsem vyrůstal,
myslel jsem, že nemám na výběr.

........