1
00:00:00,763 --> 00:00:01,751
<i>NĚMECKO</i>

2
00:00:01,781 --> 00:00:03,896
<i>NĚMECKO
Berlín</i>

3
00:00:46,041 --> 00:00:47,768
Amy, je čas jít.

4
00:00:47,798 --> 00:00:48,848
No tak, Boone.

5
00:00:49,054 --> 00:00:51,185
- Ještě hodinu.
- Už máš po večerce.

6
00:00:51,215 --> 00:00:53,691
Další zpoždění
a tvůj otec pošle mariňáky.

7
00:00:53,721 --> 00:00:55,356
Proč musíš být tak otravný?

8
00:00:55,386 --> 00:00:56,436
Mám to v popisu práce.

9
00:00:56,449 --> 00:00:59,436
Chránit tě
a zabíjet všechnu zábavu.

10
00:00:59,824 --> 00:01:00,974
Pojď, jdeme.

11
00:01:02,885 --> 00:01:04,785
- Ahoj, děvče.
- Uvidíme se.

12
00:01:07,409 --> 00:01:08,559
Vidíš auto?

13
00:01:09,078 --> 00:01:10,678
Kde k čertu je?

14
00:01:10,822 --> 00:01:14,272
Nevím, ale ten chlap
je k dispozici a mrzne.

15
00:01:15,290 --> 00:01:16,290
Pojďme.

16
00:01:16,477 --> 00:01:17,477
Počkej.

17
00:01:17,839 --> 00:01:18,839
Co?

18
00:01:19,509 --> 00:01:23,159
Ten řidič je
z něčeho nervózní.

19
00:01:28,872 --> 00:01:30,022
Nelíbí se mi to.

20
00:01:31,174 --> 00:01:32,603
Vrať se do klubu.

21
00:01:32,633 --> 00:01:33,633
Co?

22
00:01:33,857 --> 00:01:36,307
- Proč?
- Modrý kód 38, Amy.

23
00:01:37,621 --> 00:01:38,621
Hned!

........