1
00:00:08,117 --> 00:00:10,996
<b>Prípad A - 6/01</b>
.
.

2
00:00:16,831 --> 00:00:19,520
- Kam pôjdeme teraz?
- Vrátime sa?

3
00:00:21,595 --> 00:00:23,837
- Načo?
- Ľahneme si?

4
00:00:25,214 --> 00:00:27,484
- Ľahneme si?
- Áno.

5
00:00:31,554 --> 00:00:33,692
Nemáš cigaretu?

6
00:00:39,766 --> 00:00:42,283
Dúfam, že spí.

7
00:00:48,928 --> 00:00:51,437
Stalo sa niečo?

8
00:01:02,507 --> 00:01:06,184
<b>Hotel Nyborg</b>
<b>Utorok 13. marca, 01:09</b>
.
.
.

9
00:01:22,800 --> 00:01:24,948
Pusťte ma!

10
00:01:31,415 --> 00:01:33,407
Pusťte ma!

11
00:01:33,610 --> 00:01:35,605
Musím dovnútra!

12
00:01:37,699 --> 00:01:41,214
Do čerta, počujete!
Náš syn je vo vnútri.

13
00:01:45,370 --> 00:01:47,804
Pusťte ma dovnútra! Pusťte ma!

14
00:01:48,490 --> 00:01:53,933
Musím sa tam dostať!
Mám tam syna! Pusťte ma!

15
00:02:01,117 --> 00:02:02,485
Emil!

16
00:02:04,210 --> 00:02:05,609
Počúvaj!

17
00:02:05,810 --> 00:02:08,529
- Určite sa dostal von.
- Áno.

18
00:02:20,664 --> 00:02:22,688
Pozor!

19
00:02:30,694 --> 00:02:32,926
Nemohli sme to vedieť.

20
00:02:36,017 --> 00:02:38,326
Vypadni, do čerta!

21
00:03:32,376 --> 00:03:36,575
<b>Prvé oddelenie</b>
Slovenské titulky: Huck Finn

22
00:03:42,391 --> 00:03:44,462
Ďakujem za odvoz.
........