1
00:00:11,011 --> 00:00:13,180
Co říkala Komise
na ochranu lidských práv?

2
00:00:13,472 --> 00:00:15,766
Protahují ten případ.

3
00:00:16,308 --> 00:00:18,060
Už to trvá moc dlouho, Valdovinosi.

4
00:00:18,977 --> 00:00:20,812
Nikdo mého <i>compadre</i> neviděl už měsíce,

5
00:00:20,896 --> 00:00:22,189
je kompletně izolovaný.

6
00:00:23,857 --> 00:00:26,151
Jsem si jistý,
že se s námi snaží spojit.

7
00:01:12,322 --> 00:01:13,782


8
00:01:17,160 --> 00:01:18,245
Hlavu dolů.

9
00:01:44,771 --> 00:01:45,939
KONTROLNÍ CENTRUM

10
00:02:10,339 --> 00:02:11,715
Na co ten hajzl kouká?

11
00:02:15,894 --> 00:02:19,190
z anglických titulků přeložila cibina

12
00:02:24,394 --> 00:02:28,190
<i>? Cítím teplo mé vařící krve ?</i>

13
00:02:28,607 --> 00:02:32,611
<i>? Cítím strach, odkapávající pot ?</i>

14
00:02:32,819 --> 00:02:36,948
<i>? Je tu ticho,
kterým se nic nepřenáší ?</i>

15
00:02:37,157 --> 00:02:42,788
<i>? Já jsem vánkem, který sílí ?</i>

16
00:02:44,164 --> 00:02:47,167
<i>? I když mraky odplují ?</i>

17
00:02:48,543 --> 00:02:51,797
<i>? I když má kůže vyschne ?</i>

18
00:02:52,547 --> 00:02:56,176
<i>? Jednou se vrátím ?</i>

19
00:02:57,260 --> 00:03:01,056
<i>? se silou, kterou nikdo nezkrotí ?</i>

20
00:03:05,852 --> 00:03:09,648
<i>? Mám prach, který chrání cesty ?</i>

21
00:03:10,232 --> 00:03:14,111
<i>? Mám větve stromu bez listí ?</i>

22
00:03:14,653 --> 00:03:18,573
<i>? Jsem strážcem unavené noci ?</i>

23
00:03:19,116 --> 00:03:24,413
<i>? Jsou tu siluety,
které se se mnou přicházejí setkat ?</i>

24
00:03:25,622 --> 00:03:28,667
<i>? I když mraky odplují ?</i>

........