1
00:00:01,142 --> 00:00:03,185
<i>V minulých dílech Salvation...</i>

2
00:00:03,210 --> 00:00:03,971
Darie!

3
00:00:04,015 --> 00:00:05,799
Nicholasi Tanzi,
tohle je Liam Cole.

4
00:00:05,843 --> 00:00:07,845
- Nicholas je můj ....
- Strýc, vím.

5
00:00:07,888 --> 00:00:11,283
Nemyslitelné se
stává skutečností,

6
00:00:11,326 --> 00:00:12,980
Prezidentka Pauline Mackenzie je mrtvá.

7
00:00:13,024 --> 00:00:14,634
Pro koho pracujete?

8
00:00:14,677 --> 00:00:16,288
- Q-17.
- Jaké Q-17?

9
00:00:16,331 --> 00:00:18,769
Jsou něco jako soukromá CIA.

10
00:00:18,812 --> 00:00:20,727
Claire se chystala zabít Harrise.

11
00:00:20,771 --> 00:00:22,207
Udělala jsem, co jsem musela
a udělala bych to zas.

12
00:00:22,250 --> 00:00:24,687
Chceš spravedlnost?
Vem si ji.

13
00:00:26,472 --> 00:00:29,518
Nevyjdeš z toho tak lehce.

14
00:00:29,562 --> 00:00:30,737
Ty jsi výjimečná.

15
00:00:30,781 --> 00:00:32,957
Dokážeš přijmout,
že máš nějaký smysl?

16
00:00:33,000 --> 00:00:34,001
Dokážu.

17
00:00:35,873 --> 00:00:38,701
Co to k čertu je, Darie?

18
00:00:38,745 --> 00:00:40,051
Kde je skutečný doktor Aguirre?

19
00:00:40,094 --> 00:00:42,793
Já jsem Aguirre a Aguirre jsem já.

20
00:00:42,836 --> 00:00:44,882
Liame, přišel jsem napravit,
co se pokazilo.

21
00:00:44,925 --> 00:00:47,014
My dva máme moc zastavit
RE/SYST.

22
00:00:47,058 --> 00:00:49,712
Ale potřebuji tvoji pomoc.

23
00:00:49,756 --> 00:00:51,671
Tento čip obsahuje vir,
........