1
00:00:00,010 --> 00:00:01,860
- V predchádzajúcich častiach "Wrecked"
- Danny Wallace?

2
00:00:01,880 --> 00:00:03,110
Jeho rodina vlastni miliardy!

3
00:00:03,120 --> 00:00:06,140
Volám sa Declan Stanwick. Toto je
môj súkromný ostrov.

4
00:00:06,180 --> 00:00:07,700
Zlé správy!

5
00:00:07,720 --> 00:00:10,300
Ten frajer má na stenách ľudské hlavy!

6
00:00:10,340 --> 00:00:12,540
Takže, čo urobíš?
Len tak nás zabiješ?

7
00:00:12,610 --> 00:00:13,920
Nie, chystám sa vás zlomiť

8
00:00:13,940 --> 00:00:15,980
a sledovať, ako budete loviť jeden druhého na smrť.

9
00:00:16,020 --> 00:00:18,220
Myslím, že sme v poriadnej kaši.

10
00:00:23,950 --> 00:00:25,280
Martha!

11
00:00:25,290 --> 00:00:26,439
So Stevom sa niečo deje!

12
00:00:26,440 --> 00:00:27,600
Poď, rýchlo!

13
00:00:33,190 --> 00:00:34,880
Už sme ho takto našli.

14
00:00:34,900 --> 00:00:37,340
- Je studený.
- Oh, kto je to?

15
00:00:37,380 --> 00:00:39,670
Je mi zima.

16
00:00:39,740 --> 00:00:42,870
Je ti zima? Ale veď je tu teplo.

17
00:00:42,940 --> 00:00:44,300
Musí byť chorý!

18
00:00:44,320 --> 00:00:46,800
Musí byť tak chorý!

19
00:00:47,210 --> 00:00:49,250
Bude lepšie, ak prídeš bližšie

20
00:00:49,260 --> 00:00:51,500
a pozrieš sa na neho sama, všakže?

21
00:00:53,060 --> 00:00:54,660
Kto sa schováva za múrom?

22
00:00:58,950 --> 00:01:00,280
Nikto.

23
00:01:00,420 --> 00:01:01,899
Je tam ten hlúpy, že je to tak?

24
00:01:01,900 --> 00:01:03,620
Ochabnutý McConaughey?

........