1
00:00:13,425 --> 00:00:15,424
"DOKONČIT ÚKOL..."

2
00:00:15,797 --> 00:00:17,796
"ODHALIT JEJICH VINY..."

3
00:00:18,055 --> 00:00:20,054
"POZŘÍT JEJICH MASO..."

4
00:00:46,880 --> 00:00:47,920
Hej, počkejte.

5
00:00:48,579 --> 00:00:49,686
Kam jdete?

6
00:00:49,920 --> 00:00:51,120
Kdo bude hlídat?

7
00:00:51,200 --> 00:00:52,280
Blázníš?

8
00:00:52,440 --> 00:00:54,493
Faulad Singh pracuje sám.

9
00:00:54,588 --> 00:00:55,588
Jdeme.

10
00:01:43,679 --> 00:01:45,451
Řekni mi pravdu, Maulvi.

11
00:01:45,837 --> 00:01:46,924
Řekni.

12
00:01:47,472 --> 00:01:49,394
Co?
Jakou pravdu?

13
00:01:50,467 --> 00:01:51,707
On není člověk.

14
00:01:53,028 --> 00:01:54,188
Co je?

15
00:01:56,120 --> 00:01:58,080
Cokoli řeknu, neuvěříte mi.

16
00:01:58,568 --> 00:02:00,728
Pak mě budete mučit, dokud...

17
00:02:00,920 --> 00:02:03,973
nezačnu říkat věci,
které chcete slyšet.

18
00:02:04,456 --> 00:02:05,550
Dobře.

19
00:02:06,176 --> 00:02:07,369
Máš to mít.

20
00:02:07,716 --> 00:02:09,087
Neudělám ti nic.

21
00:02:09,270 --> 00:02:13,983
Ale já ti řeknu, že určitě dám jména
tvých kámošů zpět na aktivní seznam.

22
00:02:16,040 --> 00:02:18,431
Ty o něm něco víš,
co mi nechceš říct.

23
00:02:18,512 --> 00:02:19,333
Řekni to.

24
00:02:19,414 --> 00:02:21,094
<i>Jaký je v tom rozdíl?</i>

........