1
00:00:06,668 --> 00:00:10,859
Neptejte se,
co vlast může udělat pro vás,

2
00:00:10,901 --> 00:00:13,935
ptejte se,
co vy můžete udělat pro vlast.

3
00:00:13,977 --> 00:00:17,147
Pane Gorbačove, strhněte tu zeď!

4
00:00:18,158 --> 00:00:22,361
Jediné, čeho je třeba se bát,
je strach sám.

5
00:00:22,465 --> 00:00:24,498
Eee, nevím, co jsem řekl...

6
00:00:24,550 --> 00:00:26,563
AMERIKA DNES

7
00:00:28,513 --> 00:00:29,701
325 MILIONŮ LIDÍ

8
00:00:31,682 --> 00:00:32,850
ROZDĚLENO

9
00:00:34,863 --> 00:00:36,030
ČTYŘI JEDINEČNÉ HLASY

10
00:00:37,918 --> 00:00:39,075
VÁM ODHALÍ

11
00:00:39,972 --> 00:00:41,171
KDO JE AMERIKA

12
00:00:42,172 --> 00:00:44,164
6. díl

13
00:00:46,259 --> 00:00:48,397
PRAVDOVNA.ORG

14
00:00:48,512 --> 00:00:51,442
V Evropě v polovině
minulého století

15
00:00:51,463 --> 00:00:55,623
přijaly miliony lidí
nejděsivější ideologii,

16
00:00:55,644 --> 00:00:57,823
kterou svět kdy poznal.

17
00:00:57,844 --> 00:01:00,899
Známe ji jako liberalismus.

18
00:01:01,212 --> 00:01:03,412
A nyní se tato rakovina vrací.

19
00:01:03,433 --> 00:01:05,560
Vynořují se zástupy fanatiků

20
00:01:05,581 --> 00:01:09,689
hlásající svou nechutnou
doktrínu tolerance a rovnosti.

21
00:01:09,720 --> 00:01:12,744
Jednu z nich jsem odchytil.
Jill Steinovou,

22
00:01:12,765 --> 00:01:16,842
která propaguje konspirační
teorii financovanou Sorosem.

23
00:01:16,863 --> 00:01:18,114
Říká jí globální oteplování.

........