1
00:00:00,240 --> 00:00:01,507
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>

2
00:00:01,532 --> 00:00:04,100
- Ja som vytvorila Tess.
<i>- My sme </i>vytvorili Tess,

3
00:00:04,125 --> 00:00:06,395
A ty si sa pokúsila prepašovať jej
zdrojový kód,

4
00:00:06,420 --> 00:00:07,486
ale chytil som ťa.

5
00:00:07,554 --> 00:00:10,188
Zničil si moju povesť.

6
00:00:10,257 --> 00:00:12,779
Ty sama si si ju zničila.

7
00:00:12,906 --> 00:00:16,308
Už je mŕtvych priveľa.
Je načase tú vojnu zastaviť, Alycia.

8
00:00:16,569 --> 00:00:18,870
- Kde je Alycia?
- Zbalila si veci a odišla.

9
00:00:19,164 --> 00:00:20,866
Problém na ďalší deň.

10
00:00:20,935 --> 00:00:22,334
Zostrojíme solárnu plachtu.

11
00:00:22,403 --> 00:00:24,654
<i>Vyhodíme ten asteroid
z jeho kurzu ako ...</i>

12
00:00:24,701 --> 00:00:26,634
<i>keď plachetnica chytí na
mori dobrý vietor..</i>

13
00:00:26,703 --> 00:00:28,315
Solárna plachta je už takmer
pripravená na vypustenie.

14
00:00:28,363 --> 00:00:31,317
Treba už len ísť tam
a mať správne počasie.

15
00:00:31,380 --> 00:00:33,581
Rád odprevadím svoju vnučku.

16
00:00:33,776 --> 00:00:35,309
Jej prvý výlet do Afriky.

17
00:00:35,538 --> 00:00:36,706
Môj otec je vo väzení.

18
00:00:36,731 --> 00:00:38,397
za zločin, ktorý som spáchala ja.

19
00:00:38,486 --> 00:00:40,314
<i>Nie je dôležitý čas.</i>

20
00:00:40,383 --> 00:00:41,582
<i>Je to náš čas, ktorý sme spolu.</i>

21
00:00:41,754 --> 00:00:42,889
<i>Ty si výnimočná.</i>

22
00:00:42,952 --> 00:00:44,085
Dokážeš akceptovať,

23
00:00:44,153 --> 00:00:46,227
- že máš nejaký zmysel?
- Dokážem.
........