1
00:00:16,120 --> 00:00:17,120
Zkurvysyn.

2
00:00:27,200 --> 00:00:29,120
<i>Nepromluvíme si?
Paluba C. 20:30.</i>

3
00:00:29,120 --> 00:00:30,120
Mary...

4
00:02:00,200 --> 00:02:01,200
Pomoc!

5
00:02:04,120 --> 00:02:05,120
Andreo!

6
00:02:08,400 --> 00:02:10,200
Pomozte mi někdo!

7
00:03:23,167 --> 00:03:26,551
<b>Rig 45 S01E03
přeložil jethro</b>

8
00:04:18,400 --> 00:04:19,400
Mary.

9
00:04:22,320 --> 00:04:26,120
Můžu tě vystřídat, jestli chceš.
Sedět u Pontuse.

10
00:04:58,120 --> 00:05:02,000
Poslyš... to není normální...

11
00:05:03,800 --> 00:05:05,200
Tragedie.

12
00:05:10,320 --> 00:05:14,200
Byla dobrý člověk.
Já vím, moc jsem ji neznal, ale...

13
00:05:14,200 --> 00:05:18,200
- Co chceš, Mikkeli?
- Nepodíváme se na ty vysílače GPS?

14
00:05:21,000 --> 00:05:22,520
- Ano.
- A hned.

15
00:05:40,800 --> 00:05:48,000
Ať to udělal kdokoliv, nemyslím si, že by byl
tak hloupý a udělal to s tím na ruce.

16
00:05:48,120 --> 00:05:50,520
- Vrať se do doby, kdy k tomu došlo.
- Jo.

17
00:05:53,200 --> 00:05:59,920
Tady... jsou dva. Jeden je Petry Hansenové
a ten druhý, to je Andrea.

18
00:06:02,920 --> 00:06:06,920
- To bychom měli moc velké štěstí.
- To je co?

19
00:06:12,520 --> 00:06:14,200
Kdo se tam tolikrát přihlašoval?

20
00:06:14,200 --> 00:06:16,200
- Kdo je 1234?
- To jsem já.

21
00:06:19,800 --> 00:06:23,400
Ty? A proč ses přihlašoval tak často?

22
00:06:23,600 --> 00:06:26,720
To ne já,
někdo musel použít moji identifikaci.

........