1
00:00:30,180 --> 00:00:34,420
Ruby, toto je vážna vec.
Máme si navzájom pozerať na pery.

2
00:00:34,640 --> 00:00:36,640
Tvoje sú jemné a zvodné.

3
00:00:36,860 --> 00:00:40,090
- Vážne?
- A Tilline sú jemné, už na pohľad.

4
00:00:40,520 --> 00:00:43,600
A Janine majú tvar púčika,
ktorý sa začína rozvíjať.

5
00:00:44,300 --> 00:00:48,380
Moje sú strašné. Ako tučné
húsenice na našej starej vŕbe.

6
00:00:48,540 --> 00:00:50,620
- Sú trochu opuchnuté.
- Za to môžem ja.

7
00:00:50,770 --> 00:00:54,012
Mám hrozný zlozvyk žuť
si spodnú peru, keď rozmýšľam.

8
00:00:54,170 --> 00:00:56,557
A problém je,
že ja v kuse rozmýšľam.

9
00:00:56,960 --> 00:00:58,460
Zle sa vám na ne pozerá?

10
00:00:58,560 --> 00:01:00,810
Sú dokonale
ružové a pôvabné.

11
00:01:01,010 --> 00:01:05,774
Diana, ty máš pery ako
Kupidov luk, ktoré lákajú na bozk.

12
00:01:05,857 --> 00:01:08,800
A žiarivý úsmev,
ktorý rozveselí každé srdce.

13
00:01:09,700 --> 00:01:13,800
Myslíte, že Prissy a pán Phillips
sa už pobozkali?

14
00:01:14,200 --> 00:01:18,130
Ešte nie. Ale myslím,
že čoskoro sa pobozkajú.

15
00:01:18,340 --> 00:01:21,210
Prissy sa pripravuje
na prijímacie skúšky

16
00:01:21,370 --> 00:01:24,260
a pán Phillips sa občas zastaví,
aby jej pomohol.

17
00:01:25,460 --> 00:01:28,200
Prissy je od nás len
o dva roky staršia.

18
00:01:28,330 --> 00:01:31,440
Kým budem mať pätnásť,
chcem mať oficiálneho ctiteľa.

19
00:01:31,560 --> 00:01:36,300
- Gilbert sa snáď dovtedy vráti.
- Stále rozmýšľaš len nad ctiteľmi.

20
00:01:36,500 --> 00:01:40,280
- A čo je na tom zlé?
- Ja som ešte nevidela bozk naživo.

21
00:01:40,480 --> 00:01:42,700
........