00:00:01,200 --> 00:00:04,130
Ten sňatek nebyl nic jiného než
finanční transakce.

2
00:00:04,130 --> 00:00:08,510
Manžel může mít zájem na její smrti.

3
00:00:08,960 --> 00:00:12,800
Myslím, že bychom měli s Laurou cestovat sami.

4
00:00:14,120 --> 00:00:17,070
- Jaké to bylo?
- Úžasné. Bylo to úžasné.

5
00:00:18,120 --> 00:00:19,990
Vaše krása mě vždy překvapí,
slečno Halcombová.

6
00:00:20,040 --> 00:00:23,670
- Nic nepatřičného se nestalo.
- Nepopírej to.

7
00:00:23,720 --> 00:00:28,160
Zcela bezostyšně zneužil naší důvěry.

8
00:00:30,680 --> 00:00:33,430
Prý to byl Glyde, kdo ji nechal
zavřít do ústavu.


9
00:00:33,480 --> 00:00:37,590
Nechtěla, abychom ho zatěžovali
její návštěvou nebo zmiňovali Anne.

10
00:00:37,640 --> 00:00:39,710
Ta žena byla paní Cathericková,
Annina matka?

11
00:00:39,760 --> 00:00:41,320
Ano, slečno Halcombová.

12
00:00:42,800 --> 00:00:44,760
Vítejte na Blackwateru, lady Glydová.

13
00:01:34,080 --> 00:01:35,800
Půjdeme se projít, Lauro?

14
00:01:37,720 --> 00:01:40,560
Půjdu s vámi. Cítím se tu nějak stísněně.

15
00:01:42,480 --> 00:01:45,280
Hrabě, madam Fosco, půjdete s námi?

16
00:01:46,320 --> 00:01:49,910
Jistě. Nic mi neudělá větší radost.

17
00:01:49,960 --> 00:01:51,440
Pojď, drahá.

18
00:01:59,800 --> 00:02:01,480
Rychle do loděnice.

19
00:02:08,280 --> 00:02:10,640
Vítejte v Anglii, hrabě Fosco.

20
00:02:11,600 --> 00:02:14,270
Jaké nádherné počasí.

21
00:02:14,320 --> 00:02:16,750
Někdo říká, že je to tu malebné,

22
00:02:16,800 --> 00:02:18,630
mně to připadá jako poskvrna
na mém majetku.

23
00:02:18,680 --> 00:02:22,070
Podle správce je to tu prokleté.
........