1
00:01:03,937 --> 00:01:06,738
<i>Drahý pane,</i>

2
00:01:06,740 --> 00:01:09,543
<i>jmenuji se Catherine Weldonová
a bydlím v New Yorku.</i>

3
00:01:11,812 --> 00:01:14,079
<i>Zamlada jsem studovala
kresbu portrétů,</i>

4
00:01:14,081 --> 00:01:15,983
<i>ale když jsem se provdala,</i>

5
00:01:15,985 --> 00:01:18,221
<i>bylo nevhodné,
abych v této profesi pokračovala.</i>

6
00:01:21,823 --> 00:01:23,958
<i>Nedávno jsem navštívila výstavu</i>

7
00:01:23,960 --> 00:01:26,827
<i>kreseb George Catlina
s americkými Indiány</i>

8
00:01:26,829 --> 00:01:28,614
<i>a vzalo mi to dech.</i>

9
00:01:30,868 --> 00:01:34,236
<i>Nejvíce mě zasáhla ta svoboda.</i>

10
00:01:34,238 --> 00:01:36,974
<i>Dokonce i uvnitř těch kreseb
byli lidé svobodní.</i>

11
00:01:40,045 --> 00:01:42,178
<i>Zjistila jsem,
že portrét vaší osoby,</i>

12
00:01:42,180 --> 00:01:44,314
<i>velkého náčelníka Sedícího býka,</i>

13
00:01:44,316 --> 00:01:46,984
<i>není v žádné veřejné galerii dostupný</i>

14
00:01:46,986 --> 00:01:49,536
<i>a já bych tuto skutečnost ráda napravila.</i>

15
00:01:52,793 --> 00:01:56,462
<i>Už je to téměř rok,
co zemřel můj manžel</i>

16
00:01:56,464 --> 00:01:58,800
<i>a já po celou dobu truchlila.</i>

17
00:02:02,264 --> 00:02:03,165
Ne.

18
00:02:12,085 --> 00:02:13,321
Tady prosím zastavte.

19
00:02:22,560 --> 00:02:24,927
<i>Teď ale můj hluboký
zármutek pominul.</i>

20
00:02:28,933 --> 00:02:31,169
<i>A ve své práci nalézám útěchu.</i>

21
00:02:44,051 --> 00:02:46,251
<i>Neptala jsem se
na dovolení svého otce,</i>

22
00:02:46,529 --> 00:02:47,429
<i>ani manželovi rodiny,</i>

23
00:02:47,524 --> 00:02:49,541
<i>takže si můžete myslet,
........