1
00:03:06,896 --> 00:03:08,731
Ahoj, Lydie.

2
00:03:45,976 --> 00:03:49,897
LEVHARTICE SE PLÍŽÍ SNĚHEM

3
00:04:03,702 --> 00:04:05,329
Potřebujeme léčitele!

4
00:04:09,249 --> 00:04:10,793
Co je to s nimi?

5
00:04:14,546 --> 00:04:16,090
Čichači.

6
00:04:22,137 --> 00:04:25,349
Ty se moc nevyznáš.
Je to opium pro chudý.

7
00:04:26,016 --> 00:04:29,603
– Ale vy chudí nejste.
– Jste léčitel?

8
00:04:31,939 --> 00:04:33,691
A co vás trápí?

9
00:04:34,108 --> 00:04:35,734
A čím zaplatíte?

10
00:04:37,695 --> 00:04:40,781
Poslala nás Portie.
Prý se o ni postaráte.

11
00:04:43,367 --> 00:04:45,703
Odneste ji dál.
Rychle.

12
00:05:15,190 --> 00:05:16,859
Hele.

13
00:05:17,776 --> 00:05:20,195
Koukni.
Vidíš?

14
00:05:20,320 --> 00:05:22,781
Říkala jsem to. Co?

15
00:05:24,074 --> 00:05:25,826
Říkala jsem to.

16
00:05:28,370 --> 00:05:30,039
Koukej, jaké je.

17
00:05:52,227 --> 00:05:53,896
Je tady.

18
00:07:31,326 --> 00:07:33,495
Přišla jsi mě zabít?

19
00:07:33,620 --> 00:07:35,914
Přišla jsem pomstít svého syna.

20
00:07:37,624 --> 00:07:39,334
Našeho syna.

21
00:07:41,044 --> 00:07:43,672
Ta smrt mě bolí víc než tebe.

22
00:07:44,131 --> 00:07:47,426
Alespoň něco
dobrého z ní vzešlo.

23
00:07:53,599 --> 00:07:55,976
– Našel jsi Veil?
– Hledáme ji.

24
........