1
00:01:12,973 --> 00:01:17,692
KISS ME FIRST - S01E01
PŘEKLAD: ANNIE

2
00:01:18,180 --> 00:01:21,970
Svatý a milosrdný spasiteli,

3
00:01:22,020 --> 00:01:26,020
osvoboď nás od
hořké bolesti z věčné smrti.

4
00:01:26,740 --> 00:01:30,740
Pane, ty znáš tajemství
našich srdcí, vyslyš naše modlitby.

5
00:01:32,700 --> 00:01:35,930
Všemocný Bože,
ušetři nás.

6
00:01:35,980 --> 00:01:39,410
Ty nejzasloužilejší
věčný soudce.

7
00:01:39,460 --> 00:01:43,460
Ať na Vás nezanevřeme
v naší poslední hodině.

8
00:01:43,780 --> 00:01:47,780
Svěřili jsme naši
sestru Myru boží milosti.

9
00:02:01,300 --> 00:02:04,770
Knihovna, komoda
a stolička, toť vše.

10
00:02:04,820 --> 00:02:06,330
Ale ne, kolečkové křeslo.

11
00:02:08,060 --> 00:02:12,060
Jste v pořádku?
Přijde vám někdo dělat společnost?

12
00:02:13,060 --> 00:02:15,250
Přátelé?

13
00:02:15,300 --> 00:02:18,210
Mí přátelé, ano.

14
00:02:18,260 --> 00:02:20,090
Vaši matku
jsem měla ráda.

15
00:02:20,140 --> 00:02:22,130
Byla dobrý člověk.

16
00:02:22,180 --> 00:02:26,180
- Děkuji. - Odešla tak
náhle, nečekala jsem to.

17
00:02:28,300 --> 00:02:32,300
Dobře, no...

18
00:02:33,300 --> 00:02:37,300
Opatrujte se.

19
00:02:46,620 --> 00:02:50,620
Všichni jsou pryč.

20
00:05:09,340 --> 00:05:13,330
Nakopala jsem
ti zadek, Shadowfax.

21
00:05:13,380 --> 00:05:16,970
Jo? Tak proč
mi narostly kredity?

22
00:05:17,020 --> 00:05:21,020
Sakra. Udělalas to zase.
........