1
00:00:00,436 --> 00:00:03,571
- Sarah Longmoreová? Dcera?
- Generální prokurátor.

2
00:00:03,746 --> 00:00:05,317
Hledám sestru, Tinu.

3
00:00:05,492 --> 00:00:08,342
- Ozvala se ti Tina?
- Pořád je v zámoří, ne?

4
00:00:08,460 --> 00:00:10,279
Ne, vrátila se.

5
00:00:11,580 --> 00:00:14,679
Zabili Wayna a jdou po mně!

6
00:00:14,874 --> 00:00:17,887
- Ta čísla tady...
- Kdo je Pier Okant?!

7
00:00:18,022 --> 00:00:20,887
Firma je registrovaná
pod Driscon Holdings.

8
00:00:20,950 --> 00:00:22,379
Tady bych začala já.

9
00:00:22,530 --> 00:00:25,034
Nemůžeme o klientech
dávat žádné informace.

10
00:00:25,082 --> 00:00:27,979
25000 bylo na váš účet
převedeno před čtyřmi dny

11
00:00:28,137 --> 00:00:29,590
z Holman-Dang Bank.

12
00:00:29,701 --> 00:00:32,638
Zvednutýma rukama
sáhneme pro naději!

13
00:00:32,756 --> 00:00:34,518
Kde je Tina?
Vím, že je zpátky.

14
00:00:34,621 --> 00:00:37,145
Janene? Proč nepřijdete
ke mně do kanceláře?

15
00:00:37,232 --> 00:00:39,512
Vyřešíme to, ať je to cokoli.

16
00:01:28,764 --> 00:01:31,014
Dám si bílou kávu, děkuji.

17
00:01:33,020 --> 00:01:35,284
Jsem tak rád, že jste zavolala.

18
00:01:35,907 --> 00:01:38,534
Ať se vám stalo cokoli,
nic není důležitější,

19
00:01:38,622 --> 00:01:41,732
- než vás přivést zpět mezi nás.
- Nechte si to.

20
00:01:42,439 --> 00:01:44,255
Zabili Wayna.

21
00:01:45,239 --> 00:01:49,078
Jako že Ježíš je můj Pán a Spasitel,
nevím, o čem mluvíte.

22
00:01:49,414 --> 00:01:52,774
Vážně? Vy nevíte, co se
děje ve vaší vlastní církvi?
........