1
00:00:02,310 --> 00:00:06,360
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:06,450 --> 00:00:09,540
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:09,600 --> 00:00:12,380
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:12,450 --> 00:00:15,470
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:15,560 --> 00:00:17,470
<i>Ztratil jsem se však v čase.</i>

6
00:00:17,510 --> 00:00:20,340
<i>Moji přátelé udělali vše,
aby mě přivedli zpátky,</i>

7
00:00:20,380 --> 00:00:23,560
<i>kvůli čemuž náš svět
musí čelit novým hrozbám.</i>

8
00:00:23,650 --> 00:00:26,140
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych je zastavil.</i>

9
00:00:26,340 --> 00:00:29,030
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:29,660 --> 00:00:32,790
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Každá z těchto tepelných stop</i>

11
00:00:32,860 --> 00:00:35,860
- značí lidské tělo.
<i>- Dvanáct značek, dvanáct metalidí.</i>

12
00:00:35,950 --> 00:00:38,370
Proč by někdo chtěl vytvořit metalidi?

13
00:00:38,880 --> 00:00:41,220
- Co se mi to stalo?
- Očividně v tom autobusu jel.

14
00:00:41,260 --> 00:00:43,860
<i>- Může se roztahovat.</i>
- Jako plastelína. - Jako plastelína.

15
00:00:43,880 --> 00:00:46,620
- Já jsem plastelína?
- Dovol mi a mému týmu tě trénovat.

16
00:00:46,640 --> 00:00:48,530
Proč ses zaměřit na starostu Bellowse?

17
00:00:48,570 --> 00:00:51,220
Kvůli klientovi.
Jeho jméno je DeVoe.

18
00:00:51,570 --> 00:00:54,150
Uděláš, co Amunet řekne,
dokud neřekne jinak.

19
00:00:55,390 --> 00:00:59,590
- Řekni Amunet, že končím.
- Jsem těhotná, Joe.

20
00:01:05,390 --> 00:01:07,460
Chcete vidět něco hustýho?

21
00:01:08,330 --> 00:01:12,680
- Jasně, jen do toho.
- Natáhni se, Ralphe. Natáhni se.

........