1
00:00:02,110 --> 00:00:04,530
<i>V minulých dílech
Krize na Zemi X jste viděli...</i>

2
00:00:04,620 --> 00:00:07,150
= Na Barryho a Iris.
- Žádáš mě o ruku?

3
00:00:07,180 --> 00:00:09,640
- Ano. - Tak na to zapomeň.
- Felicity... - Nechci si tě vzít!

4
00:00:09,710 --> 00:00:11,890
Zrovna jsem
odvolala své zasnoubení.

5
00:00:11,910 --> 00:00:13,690
Ať zmizí naše problémy.

6
00:00:13,730 --> 00:00:17,260
<i>Má někdo něco
proti tomuto sňatku?</i>

7
00:00:17,690 --> 00:00:21,090
- To si děláte srandu. <i>- Nacisti?
- Proč by nacisti vtrhli na naši svatbu?</i>

8
00:00:21,110 --> 00:00:23,180
Existuje 53. Země,
které se říká Země X.

9
00:00:23,240 --> 00:00:26,510
Má jen jeden rozdíl.
Nacisti tam vyhráli válku.

10
00:00:26,550 --> 00:00:28,350
<i>Říkám tomu
"Ticho po ohnivé bouři".</i>

11
00:00:28,400 --> 00:00:30,310
Ani jeden z nás
nebude mít schopnosti?

12
00:00:30,350 --> 00:00:32,510
<i>Ten druhý lučištník a ta létající žena</i>

13
00:00:32,550 --> 00:00:34,690
<i>jsou Oliver a Kara ze Země X.</i>

14
00:00:34,730 --> 00:00:37,820
<i>- Spolupracuje s nimi Thawne.
- Generálka umírá.</i>

15
00:00:37,890 --> 00:00:41,460
Potřebujeme pouze nové srdce.
Našli jsme perfektního dárce.

16
00:00:44,310 --> 00:00:46,400
<i>Tohle asi nebude naše Země.</i>

17
00:00:48,060 --> 00:00:52,400
ZEMĚ X

18
00:01:06,690 --> 00:01:09,530
Takže tahle díra je Země X.

19
00:01:10,380 --> 00:01:12,860
- Wells měl pravdu.
- Většinou to tak je.

20
00:01:12,910 --> 00:01:16,800
Těžko uvěřit, že takové místo
může na nějaké Zemi existovat.

21
00:01:17,860 --> 00:01:21,710
Rád bych si myslel to stejné,
ale po všech svých cestách vím,

22
........