1
00:00:02,040 --> 00:00:05,620
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Prohlašuji vás za muže a ženu.</i>

2
00:00:05,640 --> 00:00:08,820
Myslím, že bys jim měla
představit svou zlou spolubydlící.

3
00:00:08,930 --> 00:00:12,600
- Řekni Amunet, že končím.
- Nikdo ode mě neodejde, Frost.

4
00:00:13,240 --> 00:00:15,930
<i>Podle tebe jsou DeVoe
a jeho manželka superpadouši?</i>

5
00:00:16,040 --> 00:00:19,640
<i>- Kdo doopravdy jste?
- Zrodil jsem se stejný večer jako ty.</i>

6
00:00:20,370 --> 00:00:24,020
- Znám odpovědi na všechny otázky,
které kdy někdo položil. - Jsi ohromný!

7
00:00:24,110 --> 00:00:27,370
Clifforde! Tvé tělo vypovídá rychleji,
než to křeslo může zvládnout.

8
00:00:27,570 --> 00:00:30,130
Přežije dost dlouho.

9
00:00:37,020 --> 00:00:39,170
Co to má být?

10
00:00:39,370 --> 00:00:43,260
- Vánoční řetěz.
- S tím řetězem to vypadá strašně.

11
00:00:43,370 --> 00:00:46,240
- Děláš si srandu? - Nedělám.
- Hledal jsem a ověřoval si,

12
00:00:46,350 --> 00:00:49,550
aby tento řetěz seděl
k tomuto vánočnímu stromku.

13
00:00:49,570 --> 00:00:51,970
- Je strašný.
- Strašný? Řeknu ti, co je strašný.

14
00:00:52,020 --> 00:00:54,730
- Tvůj vánoční odpor je strašný.
- Seš zlej.

15
00:00:54,770 --> 00:00:56,660
Ani kolo bych si o tebe neopřel.

16
00:00:56,730 --> 00:01:00,170
- Jako bych to nikdy neslyšel.
- Cisco, kde je Gypsy?

17
00:01:00,290 --> 00:01:02,350
I o Vánocích musí pracovat,

18
00:01:02,390 --> 00:01:04,420
ale myslím, že mám
pro ni skvělý dárek.

19
00:01:04,460 --> 00:01:06,350
Mechanický nůž gulagského typu

20
00:01:06,370 --> 00:01:10,200
stvořený prokletými krvavými ohni
ze Země 22 a ukovaný nikým jiným než...

21
00:01:10,240 --> 00:01:12,000
Westem 2.0.

22
........