1
00:00:02,150 --> 00:00:06,200
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:06,290 --> 00:00:09,380
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:09,440 --> 00:00:12,220
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:12,290 --> 00:00:15,310
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:15,400 --> 00:00:17,310
<i>Ztratil jsem se však v čase.</i>

6
00:00:17,350 --> 00:00:20,180
<i>Moji přátelé udělali vše,
aby mě přivedli zpátky,</i>

7
00:00:20,220 --> 00:00:23,400
<i>kvůli čemuž náš svět
musí čelit novým hrozbám.</i>

8
00:00:23,490 --> 00:00:25,980
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych je zastavil.</i>

9
00:00:26,180 --> 00:00:28,870
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:29,440 --> 00:00:32,660
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Chce jen metalidi z autobusu.</i>

11
00:00:32,710 --> 00:00:35,550
- K něčemu chce všechny jejich
schopnosti. <i>- DeVoe získal</i>

12
00:00:35,590 --> 00:00:39,440
schopnosti Kilg%rea, Hazard,
Black Bison, Brainstorma a Dwarfstara.

13
00:00:39,730 --> 00:00:42,110
- Postarám se o DeVoea.
- Tak by to Izzy chtěla.

14
00:00:42,170 --> 00:00:45,060
Všechno udělal, aby měl
v autobusu lidi, které tam chtěl mít.

15
00:00:45,080 --> 00:00:47,110
Po Thawneovi tu máme
druhého plánovače.

16
00:00:47,170 --> 00:00:49,260
Tohle je posilovač inteligence.

17
00:00:49,350 --> 00:00:51,750
Konečně budu schopen
přechytračit Thinkera.

18
00:00:54,970 --> 00:00:56,730
- Tati?
- Rád vás poznávám, pane.

19
00:00:56,770 --> 00:00:58,990
Chybějícími dvěma
metalidmi z autobusu

20
00:00:59,060 --> 00:01:02,150
jsou Janet Pettyová a Edwin Gauss.

21
00:01:03,190 --> 00:01:04,570
<i>- Ralphe.</i>
- Připraven.
........