1
00:00:01,980 --> 00:00:04,780
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Ty a Cynthia byste byli

2
00:00:04,830 --> 00:00:07,740
<i>nezastavitelná dvojice.
Chceš být nový Breacher?</i>

3
00:00:07,780 --> 00:00:10,400
<i>Temná hmota a vaše
myslící helma toto zapříčinily.</i>

4
00:00:10,400 --> 00:00:13,090
Já vím! Za jak dlouho
vyprchá to, co vím?

5
00:00:13,120 --> 00:00:15,600
<i>DeVoe dostal každého,
kdo se mu postavil do cesty,</i>

6
00:00:15,670 --> 00:00:18,580
<i>Vytvořil dvanáct metalidí,
aby jim vzal jejich schopnosti.</i>

7
00:00:18,630 --> 00:00:20,250
<i>Na co je vůbec potřebuje?</i>

8
00:00:20,270 --> 00:00:23,850
<i>Takže nyní oheň,
který sežehl Flashův tým,</i>

9
00:00:23,870 --> 00:00:26,670
zažehne cestu k našemu dílu.

10
00:00:27,720 --> 00:00:29,920
OXFORDSKÁ UNIVERZITA
<i>- Od osvícenství...</i>

11
00:00:29,980 --> 00:00:32,290
PŘED OSMI LETY
- Kdy vzkvétaly rozum, debaty

12
00:00:32,320 --> 00:00:36,670
a hledání pravdy, se náš svět
zkvalitnil v téměř každém odvětví.

13
00:00:36,720 --> 00:00:40,030
A to přetrvává i nadále.
Nemám pochyby o tom,

14
00:00:40,070 --> 00:00:42,850
že pokud se technologie
bude i nadále vyvíjet,

15
00:00:42,940 --> 00:00:45,160
tak se s ní bude vyvíjet i lidstvo.

16
00:00:46,400 --> 00:00:49,740
Nesouhlasíte, profesore DeVoe?

17
00:00:50,470 --> 00:00:54,800
Zřejmě ne.
Co se týče podílu technologie,

18
00:00:54,850 --> 00:00:57,650
tak pohlížím na lidstvo realističtěji.

19
00:00:57,720 --> 00:01:00,870
- Jak to myslíte?
- Mluvila jste tu u osvícenství.

20
00:01:00,940 --> 00:01:04,380
- Člověk se musí dívat do minulosti,
aby našel odpovědi. - Tak to zkusme.

21
00:01:04,450 --> 00:01:08,000
Za poslední dvě století se
střední délka života posunula

........