1
00:00:02,000 --> 00:00:04,400
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Obyvatelé města.</i>

2
00:00:04,440 --> 00:00:07,730
- Reagují na můj článek. - Tenhle píše,
že před dvěma dny viděl DeVoea.

3
00:00:07,750 --> 00:00:09,620
DeVoe se už nemůže
před námi skrývat.

4
00:00:09,690 --> 00:00:12,840
Temná hmota z té myslící
helmy mi usmažila synapse.

5
00:00:12,890 --> 00:00:15,860
Čím víc chci využívat
svůj mozek, tím dřív o něj přijdu.

6
00:00:15,910 --> 00:00:19,090
<i>DeVoe chce umístit
všech pět satelitů kolem planety.</i>

7
00:00:19,130 --> 00:00:21,750
- Až se spojí všechny satelity...
- Tak díky nim bude moci

8
00:00:21,780 --> 00:00:24,690
<i>- vypustit temnou hmotu.</i>
- Ta pak zasáhne mozky

9
00:00:24,730 --> 00:00:27,750
všech mužů, žen i dětí na Zemi.

10
00:00:27,820 --> 00:00:31,420
Víme, že na ty satelity potřebujeme
střelu bez jakékoli technologie,

11
00:00:31,460 --> 00:00:35,260
proto jsme hledali nějakou věc.
Místo toho ale potřebujeme osobu.

12
00:00:35,350 --> 00:00:39,620
- Amunet.
- Dostaneš jeden velký výbuch.

13
00:00:39,710 --> 00:00:43,690
- Ale máš jen jeden pokus.
- Nejdřív jsme chtěli napravit svět.

14
00:00:43,750 --> 00:00:46,930
Teď mu chceš vládnout.
Opouštím tě, Clifforde.

15
00:00:50,710 --> 00:00:53,420
TAJNÁ ZÁKLADNA ARGUSU

16
00:01:01,020 --> 00:01:03,000
Rád vás vidím, agente Diggle.

17
00:01:03,020 --> 00:01:05,110
- Máme připraven ten úkaz...
- Úkaz?

18
00:01:05,200 --> 00:01:08,150
Tam uvnitř máme muže,
kterého máme ochránit.

19
00:01:08,220 --> 00:01:10,950
Samozřejmě, pane.
Uvnitř máme naše nejsilnější

20
00:01:10,980 --> 00:01:13,150
otupovače metalidí.
To vás ujišťuji.

21
00:01:14,930 --> 00:01:17,660
- Banánový Elvis.
........