00:00:00,010 --> 00:00:03,950
Před smrtí lady Glydové byly
dluhy sira Percivala obrovské.

2
00:00:04,000 --> 00:00:07,050
Sňatek s lady Glydovou
mu poskytl příjem.

3
00:00:07,100 --> 00:00:09,510
Potřebuji peníze, Fosco.

4
00:00:10,000 --> 00:00:11,960
- Podepiš to!
- Nic nepodepíšu.

5
00:00:13,680 --> 00:00:16,000
Marian, není se čeho bát.

6
00:00:18,480 --> 00:00:21,400
Pokud tvá žena zemře,
jak si budeš stát?

7
00:00:25,360 --> 00:00:28,550
- Zemřela, Waltere.
- Malování mi připadá zbytečné.

8
00:00:28,600 --> 00:00:30,550
Vypadáš hrozně, příteli.

9
00:00:30,600 --> 00:00:32,270
Má sestra byla zavražděna.

10
00:00:32,320 --> 00:00:35,710
To je pouze vaše domněnka.
To před soudem neobstojí.

11
00:00:35,760 --> 00:00:38,680
- Musíme najít Anne Catherickovou.
- Anne může být kdekoliv.

12
00:00:39,680 --> 00:00:42,070
Anne Cathericková zná tvé tajemství.

13
00:00:42,120 --> 00:00:44,670
Proto jsi ji zavřel do blázince.

14
00:00:44,720 --> 00:00:47,270
Já nejsem Anne Cthericková!
Já nejsem ona!

15
00:00:47,320 --> 00:00:49,470
Jsou si podobné.

16
00:00:49,520 --> 00:00:51,310
Vypadá jako Laura.

17
00:00:51,360 --> 00:00:53,510
Je to Laura. Lauro!

18
00:00:53,560 --> 00:00:56,150
Možná jejich podoba nebude na škodu.

19
00:00:56,200 --> 00:00:58,910
Ne. Lauro, musíme pokračovat.

20
00:00:58,960 --> 00:01:00,400
Lauro.

21
00:01:01,880 --> 00:01:04,070
To je vaše neteř, Laura.

22
00:01:04,120 --> 00:01:07,030
Má neteř leží pohřbená
na hřbitově v Limmeridge.

23
00:01:07,080 --> 00:01:09,960
Já nejsem mrtvá. Neležím v hrobě.
........