1
00:00:05,059 --> 00:00:09,857
JACK RYAN
1x02 - French Connection

2
00:00:10,108 --> 00:00:13,101
Překlad: Maty9
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:13,436 --> 00:00:16,593
www.edna.cz/jack-ryan

4
00:00:25,844 --> 00:00:28,758
PAŘÍŽ, FRANCIE

5
00:00:41,710 --> 00:00:44,164
- Dobrou noc.
- Dobrou noc, otče.

6
00:01:59,847 --> 00:02:03,217
ÚSTŘEDÍ CIA
LANGLEY, VIRGINIE

7
00:02:59,104 --> 00:03:00,660
Sakra.

8
00:03:01,191 --> 00:03:03,222
Na tomhle není vůbec nic dobrého.

9
00:03:03,589 --> 00:03:07,589
Zahraniční tisk píše, že základnu
přepadla místní domobrana.

10
00:03:07,886 --> 00:03:11,019
Co se týká nás,
nikdy jsme tam nebyli.

11
00:03:11,131 --> 00:03:12,691
Co naše oběti?

12
00:03:12,835 --> 00:03:15,644
Tři Američané ze speciálních jednotek.

13
00:03:15,843 --> 00:03:19,636
Podívejme se na skutečný
důvod téhle schůzky. Na něj.

14
00:03:19,880 --> 00:03:23,464
Na základě biometrie
jsme s vysokou jistotou usoudili,

15
00:03:23,576 --> 00:03:25,847
že člověk, kterého jsme
zadrželi, je tento muž.

16
00:03:25,972 --> 00:03:28,415
Jeho krycí jméno je
Sulejman al Bekáa.

17
00:03:28,516 --> 00:03:30,932
Stále se snažíme dohledat
jeho pravé jméno.

18
00:03:31,163 --> 00:03:33,816
Je na několika takovýchto videích.

19
00:03:33,943 --> 00:03:36,792
Agitační kousky.
Nikdy nemluví.

20
00:03:36,928 --> 00:03:40,285
Neznáme totožnost tohoto muže.
Toho, co hrál mrtvého brouka.

21
00:03:40,622 --> 00:03:42,957
Mladší, uctivý k Sulejmanovi.

22
00:03:43,100 --> 00:03:44,957
Má jeho důvěru.
........