1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
<b><i>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:00:25,634 --> 00:00:30,700
<i>Na okraji starobylej zeme, naprieč
zvlnenými kopcami a skalnatými útesmi,</i>

3
00:00:31,140 --> 00:00:35,901
<i>pozdĺž brehov dvoch morí
leži kniežatstvo Tmutarakan.</i>

4
00:00:35,936 --> 00:00:41,025
<i>Bol to čas, keď mocní
Skýti podľahli zubu času.</i>

5
00:00:41,060 --> 00:00:44,087
<i>Keď zmizli poslední z ich ľudu,</i>

6
00:00:44,122 --> 00:00:47,079
<i>spolu s ich starodávnymi
bohmi a mmohými hrdinami.</i>

7
00:00:47,114 --> 00:00:50,618
<i>Bol to čas pre nové
bitky a slávu hrdinov,</i>

8
00:00:50,653 --> 00:00:54,539
<i>tých, čo sú statoční
v srdci a silní na duchu.</i>

9
00:00:54,574 --> 00:00:58,425
<i>A práve nadišiel čas pre nové legendy.</i>

10
00:01:15,976 --> 00:01:20,880
Minulý rok som pil isté znamenité
víno a bolo to tu v tejto taverne.

11
00:01:21,649 --> 00:01:24,860
Chľast, čo podávame,
má ďaleko od znamenitého,

12
00:01:24,895 --> 00:01:27,687
ale určite sme ním vychýrení.

13
00:01:28,113 --> 00:01:29,998
Tak ako sa voláš?

14
00:01:30,282 --> 00:01:34,612
Môžeš ma volať hocijak,
pokým si platiaci zákazník.

15
00:01:34,813 --> 00:01:37,881
- A kde je Kudim?
- Kto?

16
00:01:38,323 --> 00:01:41,918
- Majiteľ tejto taverny.
- Zavraždili ho.

17
00:01:42,503 --> 00:01:43,878
A to prečo?

18
00:01:43,879 --> 00:01:48,433
Riedil víno vodou
a podvádzal zákazníkov

19
00:01:48,676 --> 00:01:51,052
a potom ho prichytili smilniť

20
00:01:51,053 --> 00:01:54,981
so ženou, čo bola
manželkou miestneho obchodníka.

21
00:01:56,392 --> 00:01:59,402
Si si istý,
že to nebola tvoja manželka?

22
00:02:02,564 --> 00:02:04,407
........