1
00:00:05,000 --> 00:00:15,000
<b><i>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:00:21,606 --> 00:00:26,969
<i>Na okraji starobylej zeme, naprieč
zvlnenými kopcami a skalnatými útesmi,</i>

3
00:00:27,101 --> 00:00:32,000
<i>pozdĺž brehov dvoch morí
leži kniežatstvo Tmutarakan.</i>

4
00:00:32,020 --> 00:00:37,090
<i>Bol to čas, keď mocní
Skýti podľahli zubu času.</i>

5
00:00:37,101 --> 00:00:40,111
<i>Keď zmizli poslední z ich ľudu,</i>

6
00:00:40,121 --> 00:00:43,030
<i>spolu s ich starodávnymi
bohmi a mmohými hrdinami.</i>

7
00:00:43,040 --> 00:00:46,404
<i>Bol to čas pre nové
bitky a slávu hrdinov,</i>

8
00:00:46,414 --> 00:00:50,393
<i>tých, čo sú statoční
v srdci a silní na duchu.</i>

9
00:00:50,404 --> 00:00:54,424
<i>A práve nadišiel čas pre nové legendy.</i>

10
00:01:12,181 --> 00:01:16,696
Minulý rok som pil isté znamenité
víno a bolo to tu v tejto taverne.

11
00:01:17,777 --> 00:01:20,808
Chľast, čo podávame,
má ďaleko od znamenitého,

12
00:01:20,989 --> 00:01:23,696
ale určite sme ním vychýrení.

13
00:01:24,202 --> 00:01:26,111
Tak ako sa voláš?

14
00:01:26,363 --> 00:01:30,606
Môžeš ma volať hocijak,
pokým si platiaci zákazník.

15
00:01:30,848 --> 00:01:33,969
- A kde je Kudim?
- Kto?

16
00:01:34,363 --> 00:01:38,040
- Majiteľ tejto taverny.
- Zavraždili ho.

17
00:01:38,555 --> 00:01:39,808
A to prečo?

18
00:01:39,969 --> 00:01:44,404
Riedil víno vodou
a podvádzal zákazníkov

19
00:01:44,757 --> 00:01:47,000
a potom ho prichytili smilniť

20
00:01:47,111 --> 00:01:51,010
so ženou, čo bola
manželkou miestneho obchodníka.

21
00:01:52,484 --> 00:01:55,404
Si si istý,
že to nebola tvoja manželka?

22
00:01:58,606 --> 00:02:00,424
........