1
00:00:59,832 --> 00:01:01,707
Do widzenia.

2
00:01:27,779 --> 00:01:31,775
KISS ME FIRST - S01E02
PŘEKLAD: ANNIE

3
00:01:31,913 --> 00:01:37,456
www.serialzone.cz
www.titulky.com

4
00:01:44,508 --> 00:01:47,383
PŘED PĚTI TÝDNY

5
00:01:59,820 --> 00:02:02,480
Máte občanku?

6
00:02:02,540 --> 00:02:05,120
Jsou to silné
léky, víte?

7
00:02:05,180 --> 00:02:07,570
Možná byste si o nich měla
promluvit s vaším lékárníkem.

8
00:02:07,620 --> 00:02:09,993
Vím, co dělat.

9
00:02:35,620 --> 00:02:40,480
Leilo?
Můžeš přijít?

10
00:02:40,540 --> 00:02:43,360
Byla jsi v lékárně?

11
00:02:43,420 --> 00:02:47,420
Dala ti je?

12
00:02:48,260 --> 00:02:52,160
Protože si myslím...

13
00:02:52,220 --> 00:02:56,220
O tomhle jsme
mluvily, že ano, Leilo?

14
00:02:57,660 --> 00:03:00,600
Ano.

15
00:03:00,660 --> 00:03:04,640
Chci se sama
rozhodnout kdy, Leilo.

16
00:03:04,700 --> 00:03:06,720
Ano?

17
00:03:06,780 --> 00:03:10,780
Chci se rozhodnout.

18
00:03:12,460 --> 00:03:15,680
Leilo?
Můžeš přijít, Leilo?

19
00:03:15,740 --> 00:03:18,320
Leilo? Leilo?

20
00:03:18,380 --> 00:03:21,280
Leilo?
Leilo?!

21
00:03:21,340 --> 00:03:25,340
Něco je špatně.

22
00:04:38,260 --> 00:04:42,260
Hej!

23
00:04:47,380 --> 00:04:49,000
Tady jsi, pojď.
........