1
00:00:02,795 --> 00:00:04,150
Kostelní zvony…

2
00:00:05,332 --> 00:00:09,423
„I samotný Bůh věří v reklamu.“
Víte, kdo to řekl?

3
00:00:10,915 --> 00:00:12,395
Aurélien Scholl.

4
00:00:13,129 --> 00:00:15,611
Francouzi se v hořkosti vyznají.

5
00:00:21,828 --> 00:00:23,905
- Kde je Benedikt?
- Kdo ví.

6
00:00:27,200 --> 00:00:28,667
Tohle je směšný.

7
00:00:51,785 --> 00:00:53,837
- Upřímnou soustrast.
- Díky.

8
00:00:53,957 --> 00:00:56,718
Budeme číst z Bible…

9
00:00:56,838 --> 00:00:58,087
Ty jsi pekl?

10
00:00:58,811 --> 00:00:59,856
Jezevec.

11
00:01:01,071 --> 00:01:02,747
Promiň to zpoždění.

12
00:01:04,290 --> 00:01:06,383
Už jsi tady.
Na tom záleží.

13
00:01:07,154 --> 00:01:09,006
<i>… krásně a v pravý čas,</i>

14
00:01:09,952 --> 00:01:14,918
<i>lidem dal do srdce i touhu po věčnosti.</i>

15
00:01:17,679 --> 00:01:23,138
Jsme zde, abychom si připomněli
Jouanitu Marii Suarezovou.

16
00:01:24,481 --> 00:01:29,569
Jouanitin manžel Ernst
by rád pronesl pár slov.

17
00:01:41,351 --> 00:01:43,291
Ti, kdož se bojí smrti,

18
00:01:44,062 --> 00:01:47,394
jsou často i těmi,
kdož se bojí žít.

19
00:01:48,401 --> 00:01:51,654
Hunter S. Thompson kdysi napsal:

20
00:01:52,239 --> 00:01:55,882
„Příliš divný, než aby žil,
příliš vzácný, než aby zemřel.“

21
00:01:56,002 --> 00:01:57,959
My, co jsme tě milovali,

22
00:01:58,941 --> 00:02:01,437
jsme mysleli jen na poslední dobu.

23
00:02:02,854 --> 00:02:05,657
Jak ses mohla projevit dříve,

........