1
00:00:02,101 --> 00:00:07,040
<b><i>Následující dokument vypráví příběh
procesu Lid vs. Lavinia Peck-Fosterová</i></b>

2
00:00:08,588 --> 00:00:11,436
Blížím se k vozu Rolls-Royce
s poznávací značkou PECKER1.

3
00:00:14,766 --> 00:00:17,199
- Madam?
- Děje se něco, důstojníku?

4
00:00:17,201 --> 00:00:19,683
Jela jste nad povolený limit.

5
00:00:19,685 --> 00:00:24,291
Vskutku? V těch svých
slunečních brýlích sotva vidím.

6
00:00:25,877 --> 00:00:29,673
Mnohem lepší.
Díky, že jste mě zastavil.

7
00:00:29,675 --> 00:00:34,724
- Jsem Lavinia Peck-Fosterová.
- Já vás znám, všichni vás znají.

8
00:00:34,726 --> 00:00:36,653
Pořídila jste policii uniformy.

9
00:00:36,655 --> 00:00:39,744
Naši hoši v hnědém přece
nesmí vypadat jako hovna.

10
00:00:39,746 --> 00:00:42,875
- Co kdybych vám napsal
jen napomenutí? - Víte co?

11
00:00:42,877 --> 00:00:46,584
Šetřete papírem
a já se napomenu sama.

12
00:00:47,233 --> 00:00:51,182
- Dobře, slečno Peck-Fosterová.
Bezpečnou cestu. - Vám také.

13
00:00:55,566 --> 00:00:59,788
- Taky vám nesvítí zadní světlo.
- Započítejte to do napomenutí.

14
00:01:05,807 --> 00:01:08,986
A taky máte v kufru mrtvé tělo.

15
00:01:08,988 --> 00:01:11,493
Do prdele práce,
započítejte to do napomenutí.

16
00:01:12,466 --> 00:01:14,021
Ne, ne, ne!

17
00:01:14,928 --> 00:01:18,669
<b><font color="#8E8886">Trial & Error</font></b>
S02E01 <font color="#8E8886">The Suitcase</font>

18
00:01:18,671 --> 00:01:20,937
Překlad: <font color="#8E8886">lukascoolarik</font>
Korekce: <font color="#8E8886">lukascoolarik</font>

19
00:01:22,221 --> 00:01:25,906
Lavinia Peck-Fosterová,
milovaná první dáma East Pecku,

20
00:01:25,908 --> 00:01:29,986
byla zatčena za vraždu
svého milovaného muže Edgara,

21
00:01:29,988 --> 00:01:34,543
kterého našli mrtvého
v kufru jejího milovaného auta.
........