1
00:00:00,010 --> 00:00:03,190
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,230 --> 00:00:07,100
Omylem jsem nasedl do náklaďáku.
A ocitl se na tomto motorestu.

3
00:00:07,340 --> 00:00:10,360
Zabalíme je,
odvezeme je a doručíme je.

4
00:00:10,410 --> 00:00:14,210
<i>Když svět zkapal, pokračovali
jsme v tom, co jsme vždycky dělali.</i>

5
00:00:14,230 --> 00:00:16,650
<i>Máme váš náklaďák.
Vrátíme vám ho.</i>

6
00:00:16,850 --> 00:00:19,300
Jedeme k vám.
Potkáme se dále po cestě.

7
00:00:19,670 --> 00:00:22,010
Nakonec se
vracíme zpátky na cestu.

8
00:00:22,050 --> 00:00:25,650
- Kde jste? Jste v pořádku?
<i>- Blíží se k vám bouře.</i>

9
00:00:25,700 --> 00:00:28,050
- Slyšíš mě, Johne?
<i>- June?</i>

10
00:00:29,010 --> 00:00:30,590
Co?

11
00:00:31,900 --> 00:00:35,360
<i>- Měla ráda Black Jacky.
- Takže byla na karty.</i>

12
00:00:35,470 --> 00:00:38,030
<i>Jsou to lékořicové bonbóny.</i>

13
00:00:38,120 --> 00:00:40,340
<i>Asi je jim třeba přijít na chuť.</i>

14
00:00:40,470 --> 00:00:44,270
<i>- Tehdy mi na nich
tolik nezáleželo. - A teď?</i>

15
00:00:48,520 --> 00:00:50,410
<i>Nevadí mi.</i>

16
00:00:52,050 --> 00:00:55,270
<i>- Myslíš, že ji najdeš?
- Vím, že najdu.</i>

17
00:01:45,450 --> 00:01:48,500
Nikdy jsem tě u toho
autobusu neměla opustit, Johne.

18
00:01:52,610 --> 00:01:56,230
Viděla jsem ten rozhovor,
který jsi vedl s Al.

19
00:01:57,940 --> 00:02:00,720
Zeptala se tě, jestli si
myslíš, že mě opět najdeš.

20
00:02:03,100 --> 00:02:05,010
A tys to věděl.

21
00:02:05,920 --> 00:02:07,850
Věřil jsi tomu.

22
00:02:10,120 --> 00:02:13,100
........