1
00:00:02,660 --> 00:00:06,120
<i>- Měla ráda Black Jacky.
- Takže byla na karty.</i>

2
00:00:06,230 --> 00:00:08,790
<i>Jsou to lékořicové bonbóny.</i>

3
00:00:08,880 --> 00:00:11,100
<i>Asi je jim třeba přijít na chuť.</i>

4
00:00:11,230 --> 00:00:15,030
<i>- Tehdy mi na nich
tolik nezáleželo. - A teď?</i>

5
00:00:19,280 --> 00:00:21,170
<i>Nevadí mi.</i>

6
00:00:22,810 --> 00:00:26,030
<i>- Myslíš, že ji najdeš?
- Vím, že najdu.</i>

7
00:01:16,210 --> 00:01:19,260
Nikdy jsem tě u toho
autobusu neměla opustit, Johne.

8
00:01:23,370 --> 00:01:26,990
Viděla jsem ten rozhovor,
který jsi vedl s Al.

9
00:01:28,700 --> 00:01:31,480
Zeptala se tě, jestli si
myslíš, že mě opět najdeš.

10
00:01:33,860 --> 00:01:35,770
A tys to věděl.

11
00:01:36,680 --> 00:01:38,610
Věřil jsi tomu.

12
00:01:40,880 --> 00:01:43,860
Ale kdyby se na totéž zeptala mě...

13
00:01:43,920 --> 00:01:45,970
Právě teď.

14
00:01:46,720 --> 00:01:48,550
Dnes.

15
00:01:52,970 --> 00:01:55,660
Asi bych neodpověděla
stejně jako ty.

16
00:01:59,100 --> 00:02:01,100
Znáš mě, Johne.

17
00:02:05,660 --> 00:02:07,660
Nebo si to aspoň myslím.

18
00:02:09,750 --> 00:02:12,120
Když je složitá situace, tak uteču.

19
00:02:14,120 --> 00:02:15,990
Nebo udělám něco horšího.

20
00:02:27,630 --> 00:02:29,920
Právě teď je to tu složité.

21
00:02:34,320 --> 00:02:36,300
Jak jsi to mohl vědět?

22
00:02:37,320 --> 00:02:39,370
Jak jsi mohl věřit?

23
00:02:50,720 --> 00:02:52,810
Zase zkoušíš najít Johna?

24
........