1
00:00:27,500 --> 00:00:31,421
MUTANT 4: Probuzení

2
00:01:21,082 --> 00:01:26,421
Neboť bohové před lidmi
tajemství života skrývají.

3
00:01:26,671 --> 00:01:29,921
Člověk ale jedno tajemství odhalil:

4
00:01:30,091 --> 00:01:32,546
Jak využít oheň.

5
00:01:33,302 --> 00:01:37,217
A Zeus ho potrestal, jak nejhůř uměl.

6
00:01:38,099 --> 00:01:39,807
Tak strašlivě,

7
00:01:39,976 --> 00:01:45,314
že to básník Hésiodos nazval
zdrojem všeho utrpení smrtelníků.

8
00:01:46,065 --> 00:01:48,983
Zkusí někdo uhodnout,
jaký trest vymyslel?

9
00:01:49,569 --> 00:01:51,442
Nějakou nemoc?

10
00:01:51,946 --> 00:01:52,977
Ne.

11
00:01:53,156 --> 00:01:55,991
- Válku?
- Ne.

12
00:01:56,325 --> 00:01:59,030
Požáry? Záplavy? Sucho?

13
00:01:59,203 --> 00:02:00,995
Nic z toho.

14
00:02:01,164 --> 00:02:04,533
Za trest jim Zeus dal...

15
00:02:06,085 --> 00:02:07,745
ženy.

16
00:02:21,976 --> 00:02:25,843
- Haló? Strýčku Tome?
- Jsem tady vzadu, v kanceláři.

17
00:02:37,950 --> 00:02:39,528
Ahoj.

18
00:02:40,578 --> 00:02:43,864
- Tak co dnes děláš za experiment?
- Biosyntézu.

19
00:02:44,373 --> 00:02:48,288
V této zkamenělině
jsou buněčné stěny vyhynulé rostliny.

20
00:02:48,920 --> 00:02:51,874
Krinoid, ze skupiny ostnokožců.

21
00:02:52,048 --> 00:02:55,002
Dospělé krinoidy
tvarem připomínají květiny.

22
00:02:56,552 --> 00:02:57,797
Proto se jim říká...?

23
00:02:58,638 --> 00:03:01,841
- Lilijice.
- Výborně.
........