1
00:01:29,921 --> 00:01:31,381
<i>Na začátku</i>

2
00:01:32,966 --> 00:01:36,720
stvořil Ha-Šem tři typy bytostí,

3
00:01:37,304 --> 00:01:38,513
anděly,

4
00:01:39,306 --> 00:01:40,474
zvířata

5
00:01:42,601 --> 00:01:45,020
a lidské bytosti.

6
00:01:48,190 --> 00:01:51,943
Anděly stvořil ze Svého čistého slova.

7
00:01:52,110 --> 00:01:54,988
Andělé nemají sílu páchat zlo,

8
00:01:55,155 --> 00:01:59,409
ani na chvíli se nemohou odchýlit
od Jeho záměru.

9
00:02:01,369 --> 00:02:04,706
Zvířata vedou jen jejich instinkty.

10
00:02:04,873 --> 00:02:08,877
I ona se řídí příkazy svého Stvořitele.

11
00:02:10,045 --> 00:02:11,797
Tóra uvádí,

12
00:02:11,963 --> 00:02:17,344
že Ha-Šem strávil téměř šest dní tvoření

13
00:02:17,511 --> 00:02:19,262
formováním těchto bytostí.

14
00:02:19,429 --> 00:02:22,891
Pak těsně před západem slunce

15
00:02:23,058 --> 00:02:25,393
vzal malé množství hlíny

16
00:02:25,560 --> 00:02:31,149
a vytvořil z ní muže a ženu.

17
00:02:33,443 --> 00:02:34,945
Dodatečné myšlenka?

18
00:02:37,989 --> 00:02:40,575
Nebo Jeho vrcholný úspěch?

19
00:02:42,577 --> 00:02:44,663
Co je to zač?

20
00:02:45,372 --> 00:02:46,373
Muž?

21
00:02:47,541 --> 00:02:48,542
Žena?

22
00:02:50,919 --> 00:02:54,756
Je to bytost se silou neposlechnout.

23
00:02:54,923 --> 00:02:57,759
Ze všech stvoření máme jen my

24
00:02:57,926 --> 00:02:59,845
svobodnou vůli.

25
00:03:01,388 --> 00:03:03,390
Nacházíme se
........