1
00:00:05,717 --> 00:00:08,939
-Co tě přivádí domů?
-Únos.

2
00:00:09,961 --> 00:00:12,067
To, co ten kluk zažil,
nelze jinak nazvat.

3
00:00:12,470 --> 00:00:16,217
Tak proto ses vrátil domů?
Protože ti to připomněl.

4
00:00:16,238 --> 00:00:18,229
Henry?

5
00:00:18,323 --> 00:00:21,119
Žádné omrzliny.
Ty jsi byl někde uvnitř?

6
00:00:22,442 --> 00:00:24,433
V MINULÝCH DÍLECH...

7
00:00:24,454 --> 00:00:29,574
Zažil jsem něco krásného
a uslyšel jsem to.

8
00:00:29,595 --> 00:00:30,669
Co?

9
00:00:30,690 --> 00:00:33,734
Tvrdíte, že otec věřil,
že tu uslyší Boha?

10
00:00:33,755 --> 00:00:35,935
Jiná místa, jiné přítomnosti.

11
00:00:35,955 --> 00:00:38,948
Všechny možné
minulosti i přítomnosti.

12
00:00:39,104 --> 00:00:42,316
Schizma je hlasem vesmíru,
který se je snaží sladit.

13
00:00:43,161 --> 00:00:45,413
"Nesmíš ho více
pustit na denní světlo."

14
00:00:47,446 --> 00:00:49,406
Tak pravil Bůh.

15
00:00:49,511 --> 00:00:50,585
Ty mě znáš.

16
00:00:50,647 --> 00:00:55,715
-Já o tobě nic nevím.
-Ale víš. A já znám tebe.

17
00:00:55,809 --> 00:00:58,968
Tam venku v lesích.
A tam jsi umřela.

18
00:01:02,993 --> 00:01:05,078
Slyšíš to?
Musíme jít do lesa.

19
00:01:05,318 --> 00:01:06,496
Proč jsi mě tu chtěl?

20
00:01:07,393 --> 00:01:10,688
-Kdo jste, mladý muži?
-Henry Deaver.

21
00:01:16,965 --> 00:01:21,032
"Bůh se obrátil
k tomuto místu zády."

22
00:01:26,214 --> 00:01:29,499
........