1
00:03:06,421 --> 00:03:07,421
Zdravím.

2
00:03:07,696 --> 00:03:09,010
Vítejte, madam.

3
00:03:47,292 --> 00:03:48,304
Ahoj, Dane.

4
00:03:49,044 --> 00:03:50,213
Hej, Dane?

5
00:03:50,293 --> 00:03:51,604
Jsi zase zpátky?

6
00:03:51,883 --> 00:03:54,880
Zase začínáš trénovat
v úklidové četě?

7
00:04:20,590 --> 00:04:25,208
Vzpomínáte si na to, co na začátku
podepsali všichni účastníci kurzu?

8
00:04:25,298 --> 00:04:29,206
Pokud tento kurz
z jakéhokoliv důvodu přerušíte,

9
00:04:29,296 --> 00:04:31,665
můžete se rozloučit
s vaším diplomem...

10
00:04:31,755 --> 00:04:34,996
a vaši rodiče nakonec
zaplatí třicet tisíc rupií.

11
00:04:35,110 --> 00:04:36,994
Ať už si kdokoliv...

12
00:04:37,074 --> 00:04:38,879
vytírá své boty...

13
00:04:38,959 --> 00:04:41,401
do ručníků našich hostů,

14
00:04:41,639 --> 00:04:43,044
tak připomínám,

15
00:04:43,692 --> 00:04:46,836
že na každém místě
v hotelu máme kamery.

16
00:04:47,629 --> 00:04:49,708
Dobře, teď rychlá otázka:

17
00:04:49,798 --> 00:04:53,006
Pokud amoniak s bělidlem
tak skvěle čistí,

18
00:04:53,086 --> 00:04:55,892
proč je tedy nesmísíme dohromady?

19
00:04:56,584 --> 00:04:57,584
Proč?

20
00:04:57,664 --> 00:05:01,715
Pane, protože se změní na chloromin,
který je nebezpečný.

21
00:05:01,925 --> 00:05:03,202
Takže, pane Dane,

22
00:05:03,405 --> 00:05:04,824
teď už víš,

23
00:05:04,905 --> 00:05:07,882
- Ano, pane.
- ...proč tvůj junior trénuje s tebou.
........