1
00:00:01,070 --> 00:00:03,530
<<< PLANETES >>>

4
00:00:03,800 --> 00:00:08,840
Vyradené vesmírne satelity.
Palivové nádrže vesmírnych lodí.

5
00:00:09,260 --> 00:00:11,800
Odpadový materiál po
stavbe vesmírnej stanice.

6
00:00:12,380 --> 00:00:20,200
Podobné trosky obiehajú okolo zeme
rýchlosťou osem kilometrov za sekundu.

7
00:00:21,180 --> 00:00:26,150
Ak by došlo ku kolízii s vesmírnou loďou,
mohlo by to vyústiť v tragickú nehodu.

8
00:00:27,270 --> 00:00:32,190
Z tohto dôvodu sa potreba zberu
týchto trosiek stala nevyhnutnou.

9
00:00:32,950 --> 00:00:40,540
Toto je príbeh z roku 2075. Z čias keď
sa vesmírne trosky stali problémom.

10
00:02:11,000 --> 00:02:17,260
- MIMOZEMŠŤANKA -

11
00:02:13,300 --> 00:02:17,260
<i>Ľudia nie sú pre život vo
vesmíre prispôsobení.<i/>

12
00:02:17,670 --> 00:02:21,760
<i>Ak si neustrážia kondíciu a stravu,
začnú rýchlo chrandúť...<i/>

13
00:02:21,760 --> 00:02:24,930
<i>...a niekto sa v uzavretých
priestoroch aj zblázni.<i/>

14
00:02:25,310 --> 00:02:27,140
<i>A ešte je tu radiácia...<i/>

15
00:02:27,680 --> 00:02:30,850
<i>Kdo to nezvládne, môže ísť rovno domov.<i/>

16
00:02:31,360 --> 00:02:35,480
<i>Občas sa ale stane že pre chorobu
alebo zranenie ísť domov nemôže...<i/>

17
00:02:35,980 --> 00:02:40,180
<i>...a práve na to je dobrý mesiac,
ktorý slúži aj na zotavenie.<i/>

18
00:02:42,700 --> 00:02:46,370
<i>Aj to je jedným z dôvodov, prečo
nemôžeme žiť ďaleko od Zeme.<i/>

19
00:02:46,370 --> 00:02:48,120
<i>Tak to proste je...<i/>

20
00:02:49,460 --> 00:02:53,750
"Pani Ramonová, váš recept
je pripravený pri okienku..."

21
00:02:54,670 --> 00:02:55,590
Kolega!

22
00:02:55,960 --> 00:02:57,900
Vy ma tuším sledujete...

23
00:02:57,900 --> 00:02:59,400
Čo tým myslíš?

24
00:02:59,400 --> 00:03:01,470
Vadia ti naše návštevy?
........