1
00:00:01,070 --> 00:00:03,530
<<< PLANETES >>>

4
00:00:03,690 --> 00:00:08,330
Vyradené vesmírne satelity.
Palivové nádrže vesmírnych lodí.

5
00:00:08,610 --> 00:00:11,130
Odpadový materiál po
stavbe vesmírnej stanice.

6
00:00:11,840 --> 00:00:18,720
Tento rozsiahly odpad poletujúci vo
vesmíre, je veľmi vážnou hrozbou.

7
00:00:19,350 --> 00:00:25,940
Toto je príbeh z roku 2075. Z čias keď
sa vesmírne trosky stali problémom.

8
00:00:26,320 --> 00:00:29,500
Odletové prípravy sú ukončené.
Bilimbické rozpojenie aktivované.

9
00:00:30,270 --> 00:00:32,140
Rozpojenie ukončené.
You copy?

10
00:00:32,630 --> 00:00:34,340
I copy.
Sme voľní.

11
00:00:40,810 --> 00:00:45,080
DS-12, tu je sedmička. Spojenie
cez Navstar je aktivované.

12
00:00:45,590 --> 00:00:46,410
Dátové spojenie potvrdené.

13
00:00:46,740 --> 00:00:49,500
Vykonávam úpravu vektoru pre
dosiahnutie novej orbity...

14
00:00:49,500 --> 00:00:52,400
...pomocou OMS systému, pre
rýchlejšie dosiahnutie cieľa.

15
00:00:52,400 --> 00:00:55,290
Posielam dáta nového vektora.

16
00:00:55,820 --> 00:00:57,360
DS-12, tu je sedmička.

17
00:00:57,590 --> 00:01:01,590
Prenos dát nového vektora
do navigačnej matice je kompletný.

18
00:00:58,960 --> 00:01:00,050
Pohádali ste sa?

19
00:01:01,990 --> 00:01:05,710
I copy. Na moje znamenie spustím
5 minutový odpočet do zážihu... Štart.

20
00:01:07,470 --> 00:01:09,290
Čo ste sa s Hachimakim pohádali?

21
00:01:10,060 --> 00:01:11,380
Samozrejme že nie!

22
00:01:12,320 --> 00:01:14,020
Vážne sa nič nestalo...

23
00:01:15,180 --> 00:01:15,840
Fakt...?

24
00:01:16,760 --> 00:01:19,240
Aách...zase to samé jedlo...

........