1
00:00:00,070 --> 00:00:02,530
<<< PLANETES >>>

2
00:00:22,510 --> 00:00:23,230
Kurník!

3
00:00:24,300 --> 00:00:27,170
Tanabe! Vidíš ma?! Odpovedz!

4
00:00:30,110 --> 00:00:32,360
Tak odpovedzte... Niekdo!

5
00:00:33,060 --> 00:00:34,750
Je tam niekdo?!

6
00:00:37,260 --> 00:00:40,190
Hocikdo! Ozvite sa!

7
00:00:41,000 --> 00:00:43,390
Tu som! Priamo tu!

8
00:00:43,740 --> 00:00:45,780
Prosím, nájdite ma!

9
00:00:47,730 --> 00:00:52,850
Niekdo!

10
00:02:24,890 --> 00:02:30,440
- ZÁŽIH -

11
00:02:32,920 --> 00:02:36,400
Fee, bola to nehoda.
Nemôžeš za to.

12
00:02:37,150 --> 00:02:39,770
Slnečný cyklus je na 11 ročnom maxime.

13
00:02:40,510 --> 00:02:41,840
Aj rádio príjem bol zlý.

14
00:02:42,870 --> 00:02:45,440
Nikdo nemohol predpovedať
tú slnečnú erupciu.

15
00:02:45,640 --> 00:02:47,390
Aj tak by sme nemohli urobiť nič.

16
00:02:48,000 --> 00:02:51,960
Ako kapitán lode nesiem plnú
zopovednosť za život posádky.

17
00:02:53,250 --> 00:02:55,920
Na základe predpovede počasia o...

18
00:02:55,920 --> 00:02:58,190
...prúdení plazmy, som to mala očakávať.

19
00:02:58,190 --> 00:03:02,270
Mala som odvolať oboch, nie iba Tanabe.

20
00:03:03,240 --> 00:03:05,800
Určite nebol tomu vystavený dlho.

21
00:03:06,430 --> 00:03:08,150
Nemusel dostať smrteľnú
dávku radiácie.

22
00:03:09,830 --> 00:03:12,480
Ako mu je?! Bude v poriadku?!

23
00:03:14,140 --> 00:03:15,440
Vravia že mi nič nie je.

24
00:03:16,750 --> 00:03:20,150
Aj doktor bol šokovaný! Zrejme
ma veľa radiácie nezasiahlo.
........