1
00:00:00,570 --> 00:00:02,760
<<< PLANETES >>>

4
00:00:02,760 --> 00:00:06,660
Od prístátia Apolla na mesiaci
uplynulo už takmer storočie.

5
00:00:06,730 --> 00:00:13,290
Ľudia, odpadky a množstvo iných
vecí, sa začali vo vesmíre rozširovať.

6
00:00:13,580 --> 00:00:17,210
A na pozadí toho všetkého sa
technologická a ekonomická...

7
00:00:17,210 --> 00:00:20,980
...priepasť medzi národmi
ešte viac rozšírila.

8
00:00:21,450 --> 00:00:27,570
V časoch ako sú tieto sa prvá ľudská
posádka na Jupiter, Von Braun...

9
00:00:27,570 --> 00:00:29,190
...chystá na svoju plavbu...

10
00:00:29,750 --> 00:00:33,450
...plnú nádeje a ľudských snov.

11
00:00:35,260 --> 00:00:36,450
Ešte rýchlejšie...

12
00:00:42,040 --> 00:00:43,390
Musím byť rýchlejší...

13
00:00:44,750 --> 00:00:46,160
Dostať sa ďalej!

14
00:00:46,740 --> 00:00:49,770
Nekompromisne ako Von Braun...

15
00:00:51,150 --> 00:00:53,350
Videl si tú zmenu vektora?

16
00:00:53,350 --> 00:00:55,660
Áno, a to ani nepoužil trysky.

17
00:00:55,660 --> 00:01:00,450
Hoshino Hachirota... Zatiaľ sa v EVA
testoch nedopustil žiadnej chyby.

18
00:01:00,450 --> 00:01:04,860
4 roky pracoval pre Technoru na sekcii
trosiek. Odišiel pred mesiacom.

19
00:01:05,630 --> 00:01:09,470
Zostávajúce palivo, kyslík
a jeho čas, tiež nie sú zlé.

20
00:01:09,470 --> 00:01:12,540
Vzdelanie má trochu slabšie, ale
myslím že má rozhodne talent.

21
00:01:12,540 --> 00:01:12,870
Ano.

22
00:02:46,640 --> 00:02:52,610
- OPATRNÉ KROKY -

23
00:02:52,850 --> 00:02:54,590
Zastavte ma niekdo!

24
00:02:54,650 --> 00:02:56,310
Zachyť sa o tyč!
Použi tyč!

25
00:02:56,570 --> 00:02:58,870
........