1
00:00:00,570 --> 00:00:02,760
<<< PLANETES >>>

4
00:00:02,760 --> 00:00:06,560
Od prístátia Apolla na mesiaci
uplynulo už takmer storočie.

5
00:00:07,640 --> 00:00:13,150
V časoch ako sú tieto sa prvá ľudská
posádka na Jupiter, Von Braun...

6
00:00:14,410 --> 00:00:18,050
...chystá na svoju plavbu, plnú
nádeje a ľudských snov.

7
00:00:27,890 --> 00:00:29,170
Ešte ste neskončili?

8
00:00:29,420 --> 00:00:30,590
Prepáčte.

9
00:00:32,590 --> 00:00:36,870
Hakim Ashmead bol členom
Frontu Ochrany Vesmíru.

10
00:00:39,770 --> 00:00:43,990
Počas celej doby bolo jeho cieľom
dostať sa na palubu Von Brauna.

11
00:00:46,510 --> 00:00:49,470
Spomínate si na ten teroristický
útok, keď sa pokúšali...

12
00:00:49,470 --> 00:00:52,250
...tým satelitom napadnúť ISPV-7?

13
00:00:52,250 --> 00:00:54,220
Na základe nášho vyšetrovania
sme sa dozvedeli...

14
00:00:54,220 --> 00:00:57,110
...že im už vtedy z OSA poskytoval informácie.

15
00:00:57,110 --> 00:01:01,450
Domnievame sa že pre teroristov
pracoval celý čas kým bol v OSA.

16
00:01:01,620 --> 00:01:06,380
Od nevydareného pokusu zničiť
Von Brauna sa tomu venuje naplno.

17
00:01:06,380 --> 00:01:08,610
Myslíme si že je na mesiaci.

18
00:01:06,770 --> 00:01:07,990
<i>Prečo?<i/>

19
00:01:08,800 --> 00:01:12,150
Chceli by sme aby ste nám o ňom
povedali všetko čo viete.

20
00:01:09,560 --> 00:01:12,940
<i>Prečo som žiadnu nevymyslel?<i/>

21
00:01:12,190 --> 00:01:15,740
Je to vaša povinnosť, ako nášho
bývalého kolegu.

22
00:01:13,660 --> 00:01:17,340
<i>Žiadnu prezývku...<i/>

23
00:02:48,810 --> 00:02:57,230
- ODHALENIE -

24
00:02:58,000 --> 00:02:59,970
Prečo som bol vynechaný z letu?!

25
........