1
00:00:00,570 --> 00:00:02,360
<<< PLANETES >>>

2
00:00:23,250 --> 00:00:26,870
Zadržte ich kým ten pohon nerozchodím!

3
00:00:26,870 --> 00:00:27,400
Ano!

4
00:00:30,080 --> 00:00:34,580
Von Braun dosiahne kritický
bod o 30 minút.

5
00:00:34,580 --> 00:00:37,030
Ak tým bodom prejde, už sa im
nepodarí stabilizovať orbit!

6
00:00:37,030 --> 00:00:38,090
A hliadkové lode?!

7
00:00:38,090 --> 00:00:40,770
Sú na ceste! Príchod o 47 minút!

8
00:00:40,770 --> 00:00:42,430
Tak načo sa vôbec snažia?!

9
00:00:42,430 --> 00:00:44,600
Ak sa Von Braun zrúti na
mesto v Mori Pokoja...

10
00:00:44,600 --> 00:00:48,510
...všetkých 120.000 obyvateľov
bude v okamihu vyhladených.

11
00:00:48,510 --> 00:00:52,580
Vesmírny rozvoj tým masívne utrpí.

12
00:00:53,940 --> 00:00:58,210
Noták, vychutnajme si to spolu.
Pozrime sa ako sa píšu dejiny!

13
00:02:29,450 --> 00:02:33,400
Bolo nám povedané že vás
Front Ochrany Vesmíru varoval!

14
00:02:29,670 --> 00:02:36,840
- LÁSKA -

15
00:02:33,400 --> 00:02:35,150
Ale predseda to nepokladal za dôležité!

16
00:02:35,150 --> 00:02:36,630
Takže sa máme len tak vzdať teroristom?!

17
00:02:36,630 --> 00:02:39,290
Čo je na tom zlé, očakávať niečo naspäť?!

18
00:02:38,260 --> 00:02:39,130
Pán predseda.

19
00:02:40,080 --> 00:02:42,230
Máme informácie že váš syn Colin
je na palube Von Brauna.

20
00:02:42,490 --> 00:02:44,480
Tým sa nemienim zaťažovať.

21
00:02:44,680 --> 00:02:48,540
Deti ktoré som mal s Milly sú postrádateľné.

22
00:02:52,600 --> 00:02:57,070
<i>Nehrozí že by som tu zomrel!
Ešte som starého poriadne nevysal!<i/>

23
00:02:58,240 --> 00:03:00,790
Myslíte že to bude v poriadku
ak unikneme len my sami?
........