1
00:00:01,070 --> 00:00:08,030
Manga-fan uvádí ...

2
00:00:03,010 --> 00:00:08,030PLANETES

3
00:00:08,270 --> 00:00:13,080
překlad: Vesman
korektury: Dif Der

4
00:00:14,150 --> 00:00:19,640
Děkujeme, že jste si pro svůj let vybrali Oberth
Aerospace.


5
00:00:20,490 --> 00:00:22,010
Nyní směřujeme z Bangkoku do...

6
00:00:49,650 --> 00:00:51,550
Rok 2068.

7
00:00:51,550 --> 00:00:55,190
Tragédie hvězdoletu Alnair 8...

8
00:00:55,190 --> 00:01:01,130
...přinutila lidi řešit problém vesmírného odpadu.

9
00:01:01,990 --> 00:01:04,180
Opuštěné družice.

10
00:01:04,280 --> 00:01:06,400
Odhozené palivové nádrže.

11
00:01:06,870 --> 00:01:09,660
Odpad vzniklý při stavbě vesmírných stanic.

12
00:01:10,600 --> 00:01:17,240
Všechen tento odpad cestuje okolo Země rychlostí
téměř 8 kilometrů za sekundu.


13
00:01:18,010 --> 00:01:22,970
Pokud by se srazil s vesmírnou lodí, nastala by
strašlivá katastrofa.


14
00:01:24,050 --> 00:01:27,220
Aby se takové neštěstí už nikdy neopakovalo

15
00:01:27,220 --> 00:01:30,150
...a aby byl zajištěn bezpečný průzkum vesmíru,

16
00:01:30,560 --> 00:01:33,750
...bylo nutné se začít odpadu zbavovat.

17
00:01:34,960 --> 00:01:39,760
Toto je příběh lidí, kteří žijí v takové době.

18
00:01:40,770 --> 00:01:49,560
Mimo atmosféru

19
00:01:52,610 --> 00:01:56,580
GO-S09, směřuji do doku pět.

20
00:01:56,580 --> 00:01:59,180
Spojení dokončeno

21
00:02:00,190 --> 00:02:01,240
Jsem ve vesmíru...

22
00:02:03,050 --> 00:02:05,180
Konečně jsem se dostala sem nahoru!

23
00:02:06,160 --> 00:02:09,150
........