1
00:00:00,983 --> 00:00:02,248
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,250 --> 00:00:04,549
Zaměřujeme se na
velké obchody s fentanylem,

3
00:00:04,550 --> 00:00:05,949
které probíhají v
Korejské čtvrti.

4
00:00:05,950 --> 00:00:08,818
<i>Jestli chcete syna živého,
tak se s námi sejdete sama.</i>

5
00:00:09,550 --> 00:00:10,850
Věděl jsem,
že přijdeš.

6
00:00:10,851 --> 00:00:14,032
Hlavní šéf, co nařídil únos syna
Walshové není ve vězení.

7
00:00:14,032 --> 00:00:17,049
- Jae Kim. - Strážníku, to bude
nějaké nedorozumění.

8
00:00:17,050 --> 00:00:20,350
Šel jste po matce a synovi,
kteří jsou pro mě jako rodina.

9
00:00:49,650 --> 00:00:52,249
Minulý týden se snažil
zůstat celý den ve škole.

10
00:00:52,250 --> 00:00:54,949
- Nezvládl to.
- Když tě někdo unese,

11
00:00:54,950 --> 00:00:57,992
vyhrožuje ti a drží ti nůž na krku,
tak to člověka poznamená.

12
00:00:57,992 --> 00:00:59,649
Chvilku to zabere,
než se z toho dostane.

13
00:00:59,650 --> 00:01:02,349
On si vede dobře.
Ja jsem ta, co to nedává.

14
00:01:02,350 --> 00:01:05,249
Od té doby jsem ho
nespustila z očí.

15
00:01:05,250 --> 00:01:06,550
A to není dobré.

16
00:01:06,551 --> 00:01:08,849
Musím ho nechat,
aby byl ještě dítě,

17
00:01:08,850 --> 00:01:12,949
ale Jae Kim nám otočil
život vzhůru nohama.

18
00:01:12,950 --> 00:01:14,250
Poslouchej mě.

19
00:01:14,251 --> 00:01:17,450
Jsme blízko k jeho dopadení.
Jen potřebujeme poslední kousek.

20
00:01:17,451 --> 00:01:20,149
Ten teď nemáme a
možná ani nebudeme mít.

21
00:01:20,150 --> 00:01:22,104
Jsme blízko, K.C.
........