1
00:00:05,405 --> 00:00:08,706
Tak kluci, zazvoňte a rychle
skočte do křoví, než někdo výjde.

2
00:00:08,707 --> 00:00:10,616
Já a Leroy si bereme
tyhle dva domy.

3
00:00:10,617 --> 00:00:12,657
Darryle, ty si vem tamten.
Jdeme.

4
00:00:30,793 --> 00:00:34,361
- Sakra. Poldové.
- Kvůli nám tady nejsou.

5
00:00:34,908 --> 00:00:37,964
Fajn, ukažte ruce.
Ruce.

6
00:00:38,364 --> 00:00:41,849
- Proč jste utíkali?
- Strážníku, jen jsme hráli blbou hru.

7
00:00:41,850 --> 00:00:43,296
K autu.

8
00:00:45,863 --> 00:00:47,218
Hned.

9
00:00:50,701 --> 00:00:54,181
Bylo tady hlášeno vloupání do domu.
Tak hledáme podezřelé.

10
00:00:54,182 --> 00:00:56,532
Tak proč mluvíte s námi?
My nic neukradli.

11
00:00:56,533 --> 00:00:59,074
Protože odpovídáš
popisu, chytráku.

12
00:00:59,075 --> 00:01:01,802
Jasně.
Mladý, černý a udýchaný.

13
00:01:01,803 --> 00:01:05,472
- Darryle, sklapni. - Sklapněte oba.
A říkal jsem ani hnout.

14
00:01:05,473 --> 00:01:08,487
- To jste neřekl. Řekl jste...
- Řekl jsem ani hnout!

15
00:01:08,488 --> 00:01:10,338
- Rozumíš česky?
- Pro mě zatýkýte?

16
00:01:10,339 --> 00:01:12,491
Já nic neudělal!
To není správné!

17
00:01:13,369 --> 00:01:15,047
Tak to poldové dělají.

18
00:01:15,447 --> 00:01:18,837
Já říkal, drž ruce tak,
abych je viděl.

19
00:01:18,838 --> 00:01:21,316
Rozuměls?
Přestaň odporovat!

20
00:01:21,317 --> 00:01:23,972
- Chceš snad schytat kulku?
- Ne!

21
00:01:24,372 --> 00:01:25,957
Nechce dostat kulku.
........