1
00:00:00,296 --> 00:00:01,583
Získali sme informáciu

2
00:00:01,619 --> 00:00:04,062
o možnom teroristickom útoku
na školu v Londýne.

3
00:00:04,098 --> 00:00:07,601
Jedna zo škôl má prepojenie
na policajného dôstojníka v službe.

4
00:00:07,637 --> 00:00:09,081
Chodia do nej jeho deti.

5
00:00:09,117 --> 00:00:10,199
David Budd.

6
00:00:11,913 --> 00:00:15,229
Schvaľujem pre špeciálny tím MAST
a ozbrojené vozidlá

7
00:00:15,265 --> 00:00:17,385
nútené zadržanie, ak bude potrebné.

8
00:00:21,260 --> 00:00:23,546
Je to prísne tajné, ale
máte právo to vedieť,

9
00:00:23,581 --> 00:00:25,102
stalo sa to blízko školy,
kde chodia vaše deti.

10
00:00:25,137 --> 00:00:26,137
Čože?

11
00:00:28,581 --> 00:00:30,506
Odkiaľ ste sa dozvedeli názov
školy mojich detí?

12
00:00:30,541 --> 00:00:32,746
Muselo sa to objaviť v
bezprostrednej správe o tom incidente.

13
00:00:32,781 --> 00:00:34,826
Ten útok bol len pár minút predtým.

14
00:00:34,861 --> 00:00:36,866
Zdá sa to byť dosť skoro
pre akékoľvek spojenie.

15
00:00:36,901 --> 00:00:39,186
Čo myslíš, ako by sa cítila,

16
00:00:39,221 --> 00:00:41,306
- keby pocítila tú chuť?
- Akú chuť?

17
00:00:41,341 --> 00:00:43,146
Keby znášala následky.

18
00:00:43,181 --> 00:00:45,180
Dolu, dolu! Choď!

19
00:00:48,941 --> 00:00:50,546
Všetko je v poriadku, madam.
Všetko je v poriadku

20
00:00:50,581 --> 00:00:52,666
Guľky sa cez pancier nedostanú.

21
00:00:52,701 --> 00:00:55,946
Strelec sa nachádza na streche
Pascoe House, 300 metrov južne od

22
00:00:55,981 --> 00:00:57,586
Thornton Circus.

23
........