1
00:00:00,074 --> 00:00:01,640
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,680 --> 00:00:03,382
Proč si prostě neužíváš život?

3
00:00:03,490 --> 00:00:05,195
Možná bys mě to mohla naučit.

4
00:00:05,865 --> 00:00:07,398
Billy...

5
00:00:07,843 --> 00:00:11,484
Táta dneska přišel o velkou smlouvu.
Sotva uživí sebe...

6
00:00:12,281 --> 00:00:14,705
Pete mi pomáhal postavit Idin altán.

7
00:00:14,931 --> 00:00:16,658
Mohl by sis tím něco vydělat.

8
00:00:16,992 --> 00:00:19,445
Buď se probereš,
nebo je konec, můj příteli.

9
00:00:23,677 --> 00:00:26,423
Říkám vám, že byl při vědomí.

10
00:00:26,566 --> 00:00:30,308
Dokud se to nestane podruhé, je to
jen náhoda. Nikdo o tom nic neřekne.

11
00:00:30,414 --> 00:00:33,041
Slyšelas, že se Hartsfield probral?
Soud století.

12
00:00:33,111 --> 00:00:34,689
Myslel to vážně?

13
00:00:34,789 --> 00:00:38,845
- Pár měsíců jste se tu jen ochomejtala,
co se změnilo? - Už bylo na čase.

14
00:00:38,957 --> 00:00:41,714
Kam šel Bill?
Ale ani se nerozloučil.

15
00:00:41,810 --> 00:00:44,780
- Říkal něco o tom, že se Brady
probral, a pak... - Brady se probral?

16
00:00:44,830 --> 00:00:46,353
No tak, jsi tu se mnou?

17
00:00:47,400 --> 00:00:48,814
Do prdele. Vem si...

18
00:00:48,957 --> 00:00:52,455
<i>Vem si skalpel.
Sežeň skalpel, Sadie. </i>

19
00:00:56,526 --> 00:00:59,057
Snad jsem ti říkala,
ať zůstaneš na sesterně.

20
00:01:03,927 --> 00:01:06,355
MR. MERCEDES
2x03 - You Can Go Home Now

21
00:01:06,524 --> 00:01:08,165
Překlad: twister78
Korekce: Dark'n'Twisty

22
00:01:08,422 --> 00:01:09,922
www.edna.cz/mr-mercedes

23
........