1
00:01:57,139 --> 00:02:01,178
To je ta mrtvola lupiče,
kterou jste si vyžádal k pitvě.

2
00:02:10,020 --> 00:02:12,320
Podržte to.

3
00:02:36,675 --> 00:02:43,968
Aby vás nepřekvapilo, až zjistíte,
že jeho vnitřní orgány jsou spálené.

4
00:02:56,846 --> 00:03:01,970
Ahoj, Krite. Můžeš zjistit z kamer,
kam Sarochinee od Aka odjela?

5
00:03:01,970 --> 00:03:07,303
Chci vědět, kde bydlí,
ať si ji můžeme proklepnout.

6
00:03:12,013 --> 00:03:15,975
Už jsme ten záznam z kamer
před Akovým domem prověřili,

7
00:03:15,975 --> 00:03:19,775
ale v tom čase, který jsi uvedl,

8
00:03:19,775 --> 00:03:22,775
žádné jiné auto neodjelo.

9
00:03:22,775 --> 00:03:26,590
Jen policejní auta a to tvoje.

10
00:03:39,405 --> 00:03:44,446
Ale jak to? Jel jsem hned za ní.

11
00:03:45,546 --> 00:03:52,273
Zdá se mi, že ta žena
je čím dál podezřelejší.

12
00:03:55,728 --> 00:03:59,069
Dokonce věděla, jak bude
vypadat vnitřek té mrtvoly.

13
00:04:00,138 --> 00:04:02,522
Myslíš, že toho zloděje zabila?

14
00:04:02,522 --> 00:04:08,204
Objevila se po vraždách,
u kterých se našel ten rubín.

15
00:04:08,204 --> 00:04:14,444
Třeba je poslala ten rubín ukrást,

16
00:04:14,444 --> 00:04:19,228
ale když ho nenašli,
pozabíjeli se mezi sebou.

17
00:04:21,075 --> 00:04:23,203
V tom bude něco víc.

18
00:04:23,203 --> 00:04:29,746
Podle jejích slov a činů
má asi zálusk na něco většího,

19
00:04:30,246 --> 00:04:32,790
ale zatím nevím na co.

20
00:04:36,100 --> 00:04:39,069
U telefonu kapitán
Krit Mongkolanand.

21
00:04:40,633 --> 00:04:44,087
Určitě je to stejné auto?

22
00:04:44,587 --> 00:04:48,219
Ihned mi pošlete video. Díky.

23
........