1
00:01:57,453 --> 00:01:59,413
Pohyb!

2
00:02:06,300 --> 00:02:09,509
Můj lorde, ušetřete mě!

3
00:02:09,509 --> 00:02:12,542
Přísahám, že už to neudělám.

4
00:02:12,542 --> 00:02:17,298
Po tom všem se
ještě opovažuješ přísahat?

5
00:02:20,918 --> 00:02:24,494
Kdo zradí svou zemi,

6
00:02:24,994 --> 00:02:29,511
nezasluhuje si žádné odpuštění!

7
00:03:10,712 --> 00:03:13,024
Zakopejte ho tady.

8
00:03:13,024 --> 00:03:15,092
Ano, pane.

9
00:03:35,598 --> 00:03:39,496
Chrám Rajabadinů se renovuje.

10
00:03:40,018 --> 00:03:44,543
Musím tam na čas zůstat,
abych na všechno dohlédl.

11
00:03:44,543 --> 00:03:48,668
Požádám Thip, aby u tebe zůstala.

12
00:03:48,668 --> 00:03:54,580
Bitva sotva skončila, proč
spěcháte s renovací, můj pane?

13
00:03:54,580 --> 00:03:56,948
Do toho ti nic není!

14
00:03:57,347 --> 00:04:01,328
A pamatuj si,
že tam nemáš co dělat.

15
00:04:01,328 --> 00:04:03,492
Rozumíš?

16
00:04:05,315 --> 00:04:07,873
Rozumím, můj pane.

17
00:04:11,585 --> 00:04:16,021
Tato plocha je nevyužitá,
to je plýtvání.

18
00:04:16,421 --> 00:04:20,688
Nechám zde postavit taneční sál.

19
00:04:21,185 --> 00:04:25,744
Můžeš tam zaučovat naše
služebnictvo a jejich děti,

20
00:04:26,466 --> 00:04:30,334
ať mohou našim
hostům něco předvést.

21
00:04:32,047 --> 00:04:34,601
Jste moc hodný, můj pane.

22
00:04:56,825 --> 00:04:59,731
Byla jsem tak šťastná,

23
00:04:59,731 --> 00:05:04,977
protože jsem to brala
jako důkaz jeho lásky.

........