1
00:01:59,850 --> 00:02:01,890
Zdravím.

2
00:02:17,170 --> 00:02:20,150
Vracím vám ten rubín.

3
00:02:20,570 --> 00:02:22,530
Ale...

4
00:02:22,940 --> 00:02:25,640
copak není váš?

5
00:02:29,080 --> 00:02:31,350
Sarochinee!

6
00:02:36,330 --> 00:02:38,800
Jsme oba...

7
00:02:40,610 --> 00:02:42,920
ze stejného...

8
00:02:44,440 --> 00:02:47,550
- světa?
- Jestli jsem člověk?

9
00:02:49,050 --> 00:02:53,190
- A kdo podle vás jsem?
- Ubon.

10
00:02:53,800 --> 00:02:58,950
Dvorní tanečnice,
o které se mi pořád zdá.

11
00:03:00,970 --> 00:03:03,490
A já...

12
00:03:04,570 --> 00:03:08,970
jsem lord Ak. Voják, který...

13
00:03:08,970 --> 00:03:13,910
Mě setnul
a nechal mě hlídat poklad,

14
00:03:14,280 --> 00:03:16,760
aby si mohl užívat s milenkou.

15
00:03:17,210 --> 00:03:21,120
Svou přidělenou manželku

16
00:03:21,120 --> 00:03:24,200
odsoudil k této povinnosti,

17
00:03:24,550 --> 00:03:28,810
zatímco sám žil další životy
po boku své milenky.

18
00:03:43,780 --> 00:03:46,510
Jestli jsem to opravdu udělal,

19
00:03:49,370 --> 00:03:52,020
tak se omlouvám.

20
00:03:52,910 --> 00:03:57,290
Na omluvu je už trochu pozdě.

21
00:03:57,790 --> 00:04:00,690
Nesla jsem těžké břemeno,

22
00:04:00,690 --> 00:04:06,840
když jsem hlídala
poklad před chamtivci.

23
00:04:06,840 --> 00:04:11,600
Ani po mnoha generacích
těchto lidí vůbec neubývá.

24
........